- Về câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTBXH liên quan đến người lao động VN ở Nga, tôi cho rằng Bộ trưởng đã trả lời được một phần, nhưng chưa thỏa mãn được vấn đề mà tôi muốn đưa ra. Theo tôi, phải đánh giá XKLĐ là vấn đề lớn và đặt ra trách nhiệm của các cơ quan quản lý đối với các doanh nghiệp XKLĐ và đối với người lao động VN ở nước ngoài. Tôi sang Nga và sau khi nghe báo cáo về tình trạng của người lao động VN tại các xí nghiệp đen (sử dụng lao động bất hợp pháp), tôi đắng miệng nuốt cơm không được. Tôi nghĩ rằng, không thể vì miếng cơm manh áo mà con người làm việc và sống như lô lệ thời trung cổ.

Báo Lao Động từng có những bài viết phản ánh về tình trạng bị ngược đãi của người lao động VN tại Malaysia và một vài nước khác, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, thị trường XKLĐ, ông nhận định như thế nào về vấn đề này?

- Sức khỏe, mạng sống, quyền lợi và quyền con người luôn đặt lên cao nhất, dù làm bất cứ việc gì thì cũng để đạt được mục đích đó. Các cơ quan quản lý XKLĐ phải có trách nhiệm thật cao, nắm rõ được người lao động VN ở nước ngoài sinh hoạt, làm việc như thế nào? Quyền lợi và quyền con người của họ có được đảm bảo hay không và phải có biện pháp bảo vệ các quyền đó của họ. Thời bao cấp, VN đưa lao động xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu rất hiệu quả, trách nhiệm của hai nhà nước được thực hiện nghiêm túc, người lao động được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Tại sao bây giờ chúng ta không làm được như vậy?

- Xin cảm ơn ông!