Ông Lý Hiển Long đã phát biểu như vậy tại cuộc gặp với Hội đồng Đối ngoại ở Washington hôm 24.6, khi được hỏi về các tuyên bố bành trướng của Trung Quốc (TQ) trên biển Đông.
Ông nói: “Từ quan điểm cho rằng, một nước phải tồn tại trong hệ thống quốc tế gồm các nước lớn - nhỏ, không thể quyết định giải pháp bằng khái niệm sức mạnh là lẽ phải. Tôi cho rằng luật pháp quốc tế phải có trọng lượng lớn trong việc giải quyết tranh chấp”.
Thủ tướng Singapore nói rằng, chính người TQ đã chứng kiến các cường quốc khác trong lịch sử cố gắng trỗi dậy bằng sức mạnh, cuối cùng chỉ để nổi lên và sụp đổ. Theo ông, Trung Quốc cần tránh sai lầm đó.
Singapore không phải là một nước tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, nhưng nước này ủng hộ các nỗ lực của ASEAN đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) với TQ.
Trong khi đó, một nhà phân tích quốc tế - Giáo sư Richard Heydarian thuộc Đại học Ateneo ở Manila (Philippines) - cho rằng, Trung Quốc đang mưu toan dùng đối thoại để tránh né sự đoàn kết trong ASEAN cũng như nỗ lực của ASEAN xây dựng COC.