Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định, tuổi đảm nhiệm chức danh tổng biên tập, phó tổng biên tập không quá tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về lao động. Đối với cơ quan báo chí thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tuổi đảm nhiệm chức danh tổng biên tập, phó tổng biên tập có thể cao hơn tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về lao động nhưng tối đa không quá 5 năm.

Về điều này, theo quan điểm của đại biểu Đặng Ngọc Tùng, không phải mọi tờ báo đều là báo Đảng, vì thế, nếu áp tuổi hưu không quá 5 năm theo quy định của Luật Lao động sẽ là hạn chế lớn với nhiều cơ quan báo chí. “Ta có đến 800 -900 tờ báo, ngay cả bệnh viện tư thục cũng ra báo, nếu khống chế tuổi ra thì làm sao được? Nhiều đồng chí Tổng biên tập có kinh nghiệm, có tâm huyết, tôi nghĩ nên để họ tiếp tục làm, điều này rất có lợi cho tờ báo, vì thế, Luật không cần thiết phải quy định tuổi. Còn trong trường hợp nếu cần phải có độ tuổi nhất định, tôi đề nghị nên kéo dài thêm 10 năm nữa, tức là tối đa tuổi hưu của tổng biên tập có thể là 70 tuổi” – đại biểu Đặng Ngọc Tùng kiến nghị.

Quy định về tuổi theo kiến nghị của đại biểu Đặng Ngọc Tùng nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu tại thảo luận sáng nay. 

Là người hoạt động đồng thời trong lĩnh vực báo chí (phụ trách tạp chí Xưa và Nay), đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), nêu quan điểm rất rõ ràng rằng, sẽ bất hợp lý nếu không để những người có kinh nghiệm được tiếp tục lãnh đạo cơ quan báo chí. “Một tờ báo được làm ra bởi uy tín, quan hệ của người đứng đầu chứ không chỉ đơn thuần về mặt sức khỏe. Vì thế, không lý do gì để hạn chế điều này chỉ vì tuổi tác” – đại biểu Trung Quốc nói. 

Liên quan đến quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan quản lý báo chí, xuất phát từ những bức xúc trong thực tế mà mình đã gặp, ông Đặng Ngọc Tùng cũng cho rằng, sẽ rất bất cập nếu để bộ Thông tin truyền thông bổ nhiệm, miễn nhiệm cả cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí vì như thế là “quá tải”.

Theo quy định của dự luật, quyền hạn, nhiệm vụ cơ quan quản lý báo chí là bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí, sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, trừ trường hợp cấp phó của người đứng đầu phụ trách kỹ thuật, tài chính, hành chính trị sự. 

“Tôi thấy rằng, trước khi bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí đã phải xin ý kiến của bộ Thông tin truyền thông rồi, bây giờ thêm cả cấp phó nữa thì e là quá tải với bộ này. Ta có 900 tờ báo, có những tờ của bệnh viện, trường học thì bộ làm sao nắm hết được nhân sự để mà bổ nhiệm cấp phó? Tôi bị mấy năm trời khổ sở theo quy định này rồi, nên tôi xin có ý kiến cần chỉnh sửa. Bộ Thông tin truyền thông chỉ bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của tờ báo thôi, chứ đưa thêm cấp phó vào nữa là không thể nào quản nổi!” – đại biểu Đặng Ngọc Tùng nói.

Nhân nói về phân cấp quản lý, với quan điểm cần có sự phân cấp rõ ràng, dứt điểm, ông cũng đề nghị, dự luật cần bổ sung thêm nội dung về việc đối với các cơ quan báo chí địa phương, nên để UBND chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thay vì quy về một mối là bộ Thông tin truyền thông như hiện tại.

Clip đại biểu Đặng Ngọc Tùng góp ý dự thảo Luật Báo chí sáng nay