Tượng đài khắc họa 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân Bạc Liêu, công tác binh vận kết hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang tạo thành ba mũi giáp công đánh địch thắng lợi, góp phần bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc. Tổng vốn đầu công trình trên 27 tỉ đồng.