Huyện Tân Định được thành lập trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ diện tích tự nhiên (80.313,52 ha) và tổng dân số (102.291 người) của 12 đơn vị hành chính cấp xã phía Tây TX Ninh Hòa, đó là Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Tây, Ninh Hưng, Ninh Phụng, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Tân, Ninh Thân, Ninh Thượng, Ninh Trung và Ninh Sơn.

 

Địa giới hành chính phía Đông giáp phần còn lại của TX Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, phía Tây giáp huyện M’Đrắk (tỉnh Đắc Lắc) và huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), phía Nam giáp huyện Khánh Vĩnh, phía Bắc giáp huyện M’Đrắk và huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Thị xã Ninh Hòa đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV từ năm 2009 với 7 phường và 20 xã; sau khi điều chỉnh sẽ còn lại 7 phường, 8 xã ; tổng diện tích tự nhiên xấp xỉ 39.500 ha, là khu vực chịu tác động mạng mẽ của khu kinh tế Vân Phong, với qui mô dân số 136.729 người, trong đó dân số khu vực nội thị 76.609 người.

Theo phân tích của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, lý do và sự cần thiết thành lập huyện Tân Định là nhằm đảm bảo phù hợp với qui hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Khánh Hòa đến 2020, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với trình độ khả năng quản lý của cán bộ và đạt mục đích bố trí phòng thủ, tác chiến, bảo vệ lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về việc nâng cấp 5 xã của các huyện Diên Khánh, Khánh Sơn, TX Ninh Hòa lên đô thị loại V và nghị quyết về việc công nhận 5 đơn vị hành chính (cấp xã) đủ điều kiện là xã đảo, gồm phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang), xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh), xã Cam Bình (TP Cam Ranh), các xã Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa).