Báo cáo trước UBTVQH, Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khẳng định: Tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 6,5%, vượt mục tiêu QH đề ra (6,2%), tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước vượt dự toán 16.400 tỉ đồng (tăng 1,8% so dự toán) là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương. Song vẫn còn tình trạng chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm, một số khoản chi NSNN vượt dự toán, chi tiêu chưa thực sự tiết kiệm triệt để. Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu chi NSNN, trước tình hình công tác phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) dài hạn gặp khó khăn, Chính phủ kiến nghị cho phép phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn TPCP để bù đắp bội chi. Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về thực trạng công tác huy động vốn và giải pháp tháo gỡ, kiến nghị QH điều chỉnh cho phù hợp với vêu cầu thực tế và phải bảo đảm quản lý, sử dụng nợ công chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Theo dự kiến của Chính phủ, trong 14 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế đề ra cho kế hoạch năm 2015 tại Nghị quyết QH, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỉ lệ che phủ rừng…