Kỳ họp có 44/48 đại biểu tham dự. Số vắng mặt có lý do. Theo ông Thọ, đặc biệt tại kỳ họp kéo dài 3 ngày lần này, HĐND TP sẽ thảo luận chuyên đề Sản phẩm và chất lượng và dịch vụ - Yếu tố hàng đầu để thúc đẩy du lịch Đà Nẵng - do UBND TP trình, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng khác mà cử tri TP hiện đang quan tâm.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng quyết định công tác nhân sự chủ chốt, lãnh đạo thành phố theo thẩm quyền, tiến hành miễn nhiễm và bầu các chức danh lãnh đạo thường trực HĐND, ủy viên UBND TP theo đúng quy định.

Với khối lượng công việc lớn, ông Thọ đề nghị các đại biểu HĐND TP phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các báo cáo tờ trình, đặc biệt là đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng cuối năm.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo UBND TP, giám đốc các sở ngành chuẩn bị chu đáo, trả lời thỏa đáng các ý kiến chất vấn của các đại biểu.

Trong ngày 7.7, ngoài trình bày các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách, thảo luận về tình hình KT-XH, QP-AN..., UBND TP có tờ trình về quy định mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn trình HĐND TP xem xét, thông qua.

HĐND TP cũng công bố và trao Huân chương Lao Động Hạng Nhất cho ông Huỳnh Nghĩa - Phó chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng - và tiến hành công tác bầu cử.