Trong văn bản gửi đến các ĐBQH, đoàn thư ký kỳ họp cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, chất vấn về các vấn đề như đánh giá tác động của nghị quyết (NQ) của QH đối với việc điều hành, quản lý của Chính phủ, các bộ ngành trung ương; đánh giá kết quả triển khai thực hiện của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao so với các yêu cầu tại các NQ của QH và cam kết của Chính phủ, các bộ ngành khi trả lời chất vấn của ĐBQH tại các kỳ họp... 

Theo dự kiến, QH sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu cho phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo việc thực hiện các NQ của QH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015. Nội dung chất vấn liên quan trực tiếp đến người đứng đầu cơ quan nào, người đó sẽ trả lời theo sự điều hành của chủ tọa phiên họp. Chất vấn liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, các bộ ngành thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời trực tiếp. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan và trực tiếp trả lời ý kiến của ĐB Quốc hội.