Sáng nay 14.6, sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch hoàn thành phần trả lời chất vấn của mình thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ kế tiếp đăng đàn để trả lời chất vấn của ĐBQH. Nhóm vấn đề chất vấn của ĐBQH sẽ tập trung về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn,...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc.

Kết thúc phần đăng đàn của Bộ trưởng Y tế, sẽ đến phần đăng đàn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư. Nhóm vấn đề chất vấn của ĐBQH sẽ liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, đầu tư: giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn các nội dung này; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13 -15.6.