Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nêu rõ, ngày 18.12.2015, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ.

Thảo luận về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng; về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XII và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng. 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

[Clip] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội: