Ông Trần Cao Mưu – Tổng Hội thư ký Hội Nghề cá Việt Nam (VN) cho biết: “Theo báo cáo nhanh của Hội nghề cá Hải Phòng, ngày 6.6, tàu cá của ngư dân Nguyễn Đức Quang khai thác đánh cá trên khu vực phân định của vịnh Bắc Bộ, thì tàu TQ mang số 45024 có khoảng 20 người mặc quần áo rằn ri, trang bị súng… có hành động thô bạo, ngang ngược vô đạo đức đối với ngư dân khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN. 

Qua quan sát của ngư dân thì đây không phải là tàu cá mà là tàu cảnh giám hoặc tàu ngư chính của TQ. Họ có hành động ném chai lọ, xịt vòi rồng, đâm va 7 lần vào tàu của ngư dân Nguyễn Đức Quang, gây những thiệt hại nặng nề cho tàu HP 90258 TS như: Thủng lưới, cháy, hỏng dàn đèn thắp sáng, hệ thống điện bảo quản thủy sản, đặc biệt là thủng mạn trái đuôi tàu. Nhận định bước đầu là tàu của ông Nguyễn Đức Quang thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng. 

Hành động đó của tàu TQ thật đáng lên án. Đây là hành động của những kẻ thiếu nhân tâm nhất trên biển. Theo luật pháp của biển nếu có thiệt hại hoặc sự cố trên biển thì trách nhiệm của những người xuất hiện trên biển là cứu giúp, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho nhau. Hành động này không thể tha thứ, chúng ta phải có thái độ lên án và kịch liện lên án hành động và thái độ hung hăng vô nhân tính này của phía TQ.

Hiện nay, Hội Nghề cá Hải Phòng đã có thăm hỏi đối với ngư dân Nguyễn Đức Quang. Ngay sau khi Hội nghề cá Hải Phòng có đề nghị, Hội Nghề cá VN sẽ có văn bản với cơ quan chức năng VN và hội nghề cá các nước trong khu vực. Với tinh thần bám biển của ngư dân, Hội nghề cá VN vẫn tuyên truyền, khuyến khích ngư dân bám biển để tăng nguồn thu nhập của mình đồng thời làm nhiệm vụ với tổ quốc trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo của VN. Chống lại sự xâm phạm của TQ đồng thời tạo điều kiện để ngư dân hoạt động trên biển tốt hơn, Hội nghề cá VN khuyến khích ngư dân hoạt động theo tổ, đội để có hỗ trợ kịp thời và liên kết chặt chẽ với nhau khi phía TQ có hành động manh động, thô bạo”.