Ở vị trí này, các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu kéo và tàu vận tải luôn tổ chức dàn thành hàng ngang, hú còi, tăng tốc, vây ép, ngăn chặn (lúc gần nhất cách tàu của ta khoảng 200m). Những tàu này sẵn sàng đâm va các tàu của ta. 

Các tàu cá Việt Nam hoạt động trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa khu vực tây-tây nam cách giàn khoan từ 42-44 hải lý. Tại khu vực này luôn có 40 tàu vỏ sắt và 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc luôn tổ chức ngăn cản khi tàu cá của ngư dân Việt Nam tiếp cận gần giàn khoan. 

Trung Quốc duy trì lực lượng 110-114 các loại. Trong đó, có 42-43 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 15-17 tàu kéo, 34 tàu cá và 6 tàu quân sự. 

Trong ngày, Trung Quốc duy trì hoạt động máy bay trinh sát. Từ 9 giờ - 9 giờ 36 phút, máy bay cánh bằng không rõ ký hiệu bay 3 lần qua khu vực tàu Việt Nam ở khoảng cách 1.000-2.000m rồi rời khỏi khu vực theo hướng tây bắc. 

Tàu cá và tàu chấp pháp Việt Nam luôn hỗ trợ, tăng cường cho nhau hoạt động an toàn ở khu vực.