Lúc 8 giờ sáng, các tàu của ta hoạt động cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10,5 hải lý. Có 5 tàu kéo, 6 tàu hải cảnh và tàu hải tuần 11 của Trung Quốc chặn hướng, ép sát ngăn cản không cho tàu của ta vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981. 

Tàu KN-951 của Việt Nam bị tàu kéo số 32 của Trung Quốc áp sát cách 100m. Ngay sau đó tàu Trung Quốc số hiệu 284 đã áp sát ngăn cản ở khoảng cách rất gần chỉ 10m. 

Các tàu cá của ta khai thác ở ngư trường Hoàng Sa vẫn hoạt động chủ yếu ở phía tây-tây nam, cách giàn khoan 40-45 hải lý. Ở khu vực các tàu cá của ta hoạt động luôn có 30 tàu cá của Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh số hiệu 46102 và 46106 tổ chức dàn hàng ngang để ngăn cản cơ động và chạy song song với tàu cá của ta ở khoảng cách chỉ 20-50m. Các tàu này không cho tàu cá của ta tiếp cận giàn khoan. 

Trong ngày, Trung Quốc duy trì lực lượng khoảng 102-108 tàu các loại. Trong đó có 37-39 tàu hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 30 tàu cá và 6 tàu quân sự. Các tàu này được Trung Quốc tổ chức thành nhóm 5-10 tàu và bố trí thành đội hình vòng cung cách giàn khoan từ 10-11 hải lý. 

Vào lúc 13-14 giờ 25 phút, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam phát hiện một máy bay cánh bằng kí hiệu CMS-B3586 hoạt động ở khu vực nam-đông nam, cách giàn khoan 12 hải lý, bay ở độ cao 500-700m. Máy bay này bay 4 vòng rồi rời khỏi khu vực theo hướng đông bắc.