Tàu cá TQ số hiệu 98001 đi bên cạnh đội hình, được cho là tàu chỉ huy
 Di chuyển theo đội hình hàng dọc
 Khoảng cách giữa các tàu rất đều nhau
 Dàn hàng ngang cản trở các tàu Việt Nam