Dự lễ truy điệu và an táng, ngoài các cơ quan ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4, còn có sự hiện diện của đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào).

Vào mùa khô năm 2014 – 2015, Đội qui tập mộ liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) qui tập được 25 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh trên đất bạn Lào. Trong đó, có 4 hài cốt tại thủ đô Viêng Chăn và 21 hài cốt tại tỉnh Bô Ly Khăm Xây.

Tất cả hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này đều chưa xác định được tên tuổi,đơn vị và quê quán. 

Các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).