Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và truyền thông TPHCM cho rằng, về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, đề nghị dự thảo cần bổ sung, làm rõ “quyền tự do báo chí của công dân” , không nên nhầm lẫn “quyền tự do ngôn luận trên báo chí” và “quyền tự do báo chí” của công dân là một.

Còn theo LS Nguyễn Văn Hậu, Hiến pháp 2013 đã quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin… Và mặc dù, dự thảo xây dựng một chương riêng quy định về tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí là cần thiết phù hợp nhưng không phù hợp với tinh thần như Hiến pháp đã quy định vì đã phân biệt quyền tự do báo chí dành cho cơ quan báo chí và nhà báo, còn quyền tự do ngôn luận trên báo chí thì chỉ dành cho công dân. Do vậy, không thấy quy định thế nào là quyền tự do báo chí của công dân tại dự thảo nhưng lại quy định cơ quan báo chí bảo đảm quyền tự do báo chí của công dân. Điều này sẽ tạo ra sự mâu thuẫn, thiếu sót trong quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, vấn đề quản lý “trang tin điện tử" cũng được đề cập nhiều. Theo một số đại biểu đến từ các tờ báo thì thời gian qua, do cơ quan nhà nước buông lỏng quản lý loại hình này nên các tổ chức báo chí khác khá bức xúc với các trang thông tin điện tử về một số vấn đề, trong đó nổi cộm là vấn đề bản quyền. 

Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở VHTT TPHCM đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, không nên đưa khái niệm “trang thông tin điện tử tổng hợp” vào Luật để điều chỉnh vì thực chất loại hình thông tin này không liên quan đến hoạt động báo chí.

Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, dự thảo luật mới nêu ở khía cạnh các cơ quan báo chí nếu sai phạm sẽ bị các hình thức xử lý theo luật định, tuy nhiên ông Hỷ cho rằng vẫn chưa có việc xử lý các tổ chức, cá nhân cản trở hoạt động báo chí hợp pháp. Do đó, đề nghị luật bổ sung là nếu tổ chức cá nhân cản trở các haotj động báo chí thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần áp dụng một chế độ thuế ưu đãi cao nhất về thuế theo quy định đối với hoạt động báo chí.