Tờ trình về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày nêu rõ: Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân, viên chức quốc phòng đều là công dân tự nguyện phục vụ trong tổ chức biên chế của Quân đội nhân dân để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải chịu sự quản lý, sử dụng của Quân đội nhân dân và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, mọi công dân phục vụ trong tổ chức biên chế của Quân đội nhân dân có quyền và nghĩa vụ như nhau, không phân biệt, tách rời. 

Dự thảo Luật bổ sung, chỉnh lý cho đầy đủ, cụ thể quy định quyền và nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; nhằm tạo cơ sở pháp lý để quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng thực hiện quyền, nghĩa vụ trong Quân đội nhân dân.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng do Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày nêu rõ: Về cấp bậc quân hàm của QNCN (Điều 16), đa số ý kiến UBQPAN thấy rằng, cấp bậc quân hàm của QNCN được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác phục vụ, bảo đảm chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân; quân hàm của QNCN thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vinh dự, trách nhiệm của quân nhân, đồng thời là yếu tố để xây dựng hệ thống chính sách phù hợp theo cấp bậc quân hàm. 
Thực tế từ tháng 3/2007, hệ thống cấp bậc quân hàm QNCN được quy định từ Chuẩn úy QNCN đến Thượng tá QNCN. Tuy nhiên, từ năm 2010, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh thang, bảng lương của QNCN có trình độ sơ cấp, trung cấp từ 2 nhóm thành 1 nhóm và quy định lương khởi điểm của sơ cấp có hệ số là 3,20, lương khởi điểm của trung cấp có hệ số là 3,50 và quy định phiên cấp bậc quân hàm Thiếu úy QNCN.
Đối với những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ là QNCN từ trước tới nay Bộ Quốc phòng đã ưu tiên tuyển dụng, bổ sung vào đội ngũ cán bộ quân đội và phong quân hàm theo quy định của Luật sĩ quan QĐNDVN (hiện nay không có QNCN có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ). Do đó, đa số ý kiến UBQPAN tán thành như dự thảo quy định “Bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao cấp là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ trung cấp là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp; có trình độ sơ cấp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp”.
Ông Nguyễn Kim Khoa cũng cho rằng, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấp bậc quân hàm Đại tá QNCN cho người có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ quân đội; có ý kiến đề nghị giữ cấp bậc hàm Chuẩn úy QNCN như quy định tại Nghị định 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ; ý kiến khác đề nghị có hạ sĩ quan QNCN như hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong Luật Công an nhân dân.
Về hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của QNCN, được quy định tại khoản 2 Điều 17 của dự thảo, nêu rõ: Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm: a) Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; b) Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; c)Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.
Về vấn đề này, báo cáo thẩm tra cơ bản tán thành với quy định hạn tuổi phục vụ của QNCN như dự thảo Luật, với việc quy định như trên sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tránh lãng phí nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao và phù hợp với tính chất công việc của QNCN. 
Có ý kiến đề nghị nâng độ tuổi của cấp Úy lên 53 tuổi (dự án luật quy định 52 tuổi) để khi nghỉ hưu được hưởng mức lương là 75% theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; có ý kiến đề nghị cần xem xét và quy định cụ thể độ tuổi đối với QNCN để bảo đảm tương thích với độ tuổi phục vụ của sĩ quan; ý kiến khác đề nghị làm rõ quy định kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ “bậc cao” và việc kéo dài tuổi đối với nữ QNCN ở tuổi 55 tại khoản 2 cho phù hợp với pháp luật về lao động.
Clip Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại hội trường.