Các tàu này sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào tàu chấp pháp của Việt Nam (VN) nhằm đẩy phạm vị hoạt động của tàu kiểm ngư ra xa khu vực giàn khoan. Tàu cá TQ với khoảng 43 chiếc, dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh đã hung hăng, manh động vây ép, chủ động vượt trước và chạy máy lùi vào tàu cá của ngư dân VN để tạo hiện trường giả.

Cũng trong ngày, TQ tăng cường thêm 2 máy bay trinh sát, nâng tổng số máy bay trinh sát khu vực giàn khoan lên 3 chiếc loại Y-8. Hoạt động của máy bay ở độ cao khoảng 300 – 500m. Ngoài ra, 1 máy bay chiến đấu hoạt động thường xuyên tại khu vực. 

Như vậy, TQ duy trì lực lượng khoảng 119 tàu, trong đó: 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 43 tàu cá và 6 tàu quân sự bố trí bảo vệ giàn khoan. Các tàu quân sự được TQ bố trí xung quanh giàn khoan gồm: phía Đông 2 tàu; phía Tây 2 tàu (trong đó 1 tàu có số hiệu 756), phía Nam có 2 tàu (số hiệu 842 và 839).

VN vẫn duy trì lực lượng bám trụ tại khu vực giàn khoan đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao cách giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách 7 – 10 hải lý. Tàu cá VN chủ yếu hoạt động trong khu vực 30 – 40 hải lý.