Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về lợi ích của Facebook đem lại cho xã hội?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Bản thân Facebook cũng như internet là tiến bộ về khoa học - công nghệ của loài người và không có tội lỗi gì cả. Chỉ có người sử dụng mà không đúng mục đích, vi phạm, dùng làm phương tiện nói xấu, ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của người khác là vi phạm pháp luật. Theo tôi, nếu dùng Facebook làm phương tiện để chia sẻ, giao lưu với người khác, hoặc tuyên truyền những cái tốt thì không ảnh hưởng gì. Ngay Chính phủ cũng dùng trang mạng để tuyên truyền thông tin của Chính phủ. Phải hiểu theo hướng, mạng xã hội có tác dụng là trang thông tin tổng hợp, khai thác trên các mạng. Thông tin tổng hợp là được dẫn nguồn thông tin nguyên văn của các cơ quan báo chí, thông tin của Nhà nước chính thống, không được biến tấu. 

Hiện có tình trạng sử dụng Facebook để nói xấu cán bộ, công chức Nhà nước. Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề này như thế nào? 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Facebook là phương tiện để mọi người có thể chia sẻ với nhau và cảm thông, gần gũi nhau hơn. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì sẽ có những sai phạm, và thực tế đã có nhiều người sử dụng những trang Facebook, mạng xã hội hết sức tùy tiện, thậm chí, còn dùng để bêu xấu lẫn nhau và đó là sai phạm. Cán bộ, công chức Nhà nước cũng là công dân và cũng có quyền sử dụng những trang mạng xã hội, nhưng cần thiết phải sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước. Tức là dùng trang mạng đó là phương tiện, công cụ để giao tiếp, truyền tải, tiếp nhận thông tin lành mạnh, chứ không dùng để phục vụ những mục đích hoạt động sai trái.

Hiện đã có quy định cụ thể kiểm soát các comment, bình luận trên Facebook hay chưa, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đời sống trên mạng cũng như đời sống bình thường khác trong xã hội, nếu comment tốt, khích lệ, động viên tinh thần, học tập, lao động tốt, thì tốt quá . Song, dùng trang đó để thông tin, thậm chí giấu danh tính để nói xấu người khác thì không thể chấp nhận được.

Theo Bộ trưởng, chế tài để xử lý việc này được quy định cụ thể như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đã có Nghị định 72/CP, quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng và quy định rõ 10 điều cấm. Trong đó nêu rõ người sử dụng, cung cấp dịch vụ thông tin trên mạng thì không được gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, xúc phạm đến danh dự người khác, làm phương hại đến người khác. Nghị định này cũng quy định, nếu nhẹ thì xử phạt hành chính và cao là xử lý hình sự.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Clip Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời báo chí bên lề Quốc hội khóa XIII.