Tìm được bao nhiều % một bộ phận không nhỏ?

Ông Tráng A Pao - Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho rằng: Đại hội Đảng lần thứ XII nên tập trung vào công tác xây dựng Đảng, bởi hiện nay có một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo đức. Đồng tình cao với dự thảo văn kiện tập trung vào vấn đề đạo đức, ông Tráng A Pao cho rằng, đạo đức trong Đảng và trong xã hội đang có phần xuống cấp. Do đó, công tác xây dựng Đảng nên tập trung vào làm rõ một bộ phận không nhỏ suy thoái, biến chất. Cần xác định rõ qua thời gian xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tìm ra được bao nhiêu phần trăm (%) bộ phận không nhỏ này, không thể nói chung chung. Ông Tráng A Pao nhận định: Kê khai vẫn là hình thức vì kê khai xong không có ai kiểm tra, thẩm tra. Nếu không thay đổi sẽ không thể giải quyết được tình trạng này.

Ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho rằng: Người dân có rất nhiều mong đợi ở Đại hội XII của Đảng, nhưng mong nhất là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi nếu không làm tốt việc này thì đó là thách thức lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhân dân rất mừng là Đảng đã có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện nghị quyết này đã có kết quả bước đầu, song chưa đạt kết quả như mong đợi. “Đảng ta đông nhưng chưa thực sự mạnh, chưa vạch mặt chỉ tên được ai trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí; chưa khắc phục được nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và quốc tế…” - ông Lù Văn Que nói.

Để khắc phục tình trạng này, theo ông Lù Văn Que: Đảng cần tiếp tục và kiên quyết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng tự chỉnh đốn mình là việc làm có ý nghĩa quyết định. Song, Đảng cần quy định cụ thể về chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng. Muốn phòng, chống được tham nhũng, lãng phí phải phát động người dân tham gia; đồng thời phải kiểm soát được quyền lực dân giao, không ai được tha hóa quyền lực; phải chống tham vọng và tha hóa quyền lực.

Quyền làm chủ của nhân dân phải được tôn trọng

Ông Nguyễn Túc - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hóa - xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nêu vấn đề: Đảng cần làm cho cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy Đảng, và người đứng đầu cấp ủy quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Lợi ích cơ bản của nhân dân, của dân tộc ta là độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong chủ nghĩa xã hội. Lợi ích đó thể hiện cụ thể trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Củng cố, tăng cường đoàn kết hiện nay không thể chung chung mà phải gắn chặt với việc đảm bảo các lợi ích của nhân dân. Một trong những động lực thúc đẩy nhân dân tăng cường đoàn kết trong tình hình hiện nay là quyền làm chủ của nhân dân phải được tôn trọng. Pháp luật và những cơ quan thi hành pháp luật phải đảm bảo để nhân dân thực sự làm chủ đất nước như Hiến pháp 2013 đã quy định. Ông Nguyễn Túc cũng đề nghị cần thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đó không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn các thành viên Đoàn Chủ tịch đã có những góp ý thẳng thắn, tâm huyết. Các ý kiến sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, đề xuất lên Trung ương. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết để làm rõ những thành tựu nổi bật, nhìn ra những hạn chế, yếu kém, góp ý vào dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đăng ký một buổi làm việc để báo cáo trực tiếp với Bộ Chính trị và Ban Bí thư về các nội dung góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.