“Bản thân chương trình phải có chất lượng và các yếu tố tương ứng: SGK, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Nếu Đề án mới chỉ đặt ra vấn đề đổi mới chương trình, SGK thôi là chưa đủ để đảm bảo thành công nếu không có lộ trình, kể cả nguồn lực cho đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, để khắc phục điểm yếu cốt tử của giáo dục”.

Cũng theo ông Tâm, không có quy định nào cho rằng SGK bắt buộc phải do Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) biên soạn. Theo vị ĐBQH này, Bộ GD-ĐT nên tập trung vào việc quản lý nhà nước về giáo dục, chứ nếu cứ biên soạn SGK thì sẽ tạo ra nghi ngại về tính minh bạch. Một trong những yếu tố để đảm bảo thành công, theo ông là vai trò của người thầy phải từ truyền thụ sang hướng dẫn. Điều này phải có thay đổi ngay từ trường sư phạm để bồi dưỡng kỹ năng cho người thầy- thứ mà Đề án chưa đặt ra.

Ý kiến thứ hai phát biểu tại nghị trường cũng là một sự nghi ngại khi ĐBQH Lưu Đức Mạnh, một tiến sĩ Luật học nêu vấn đề: Có cần thiết phải biên soạn mới cùng 1 lúc đến 4 bộ sách giáo khoa hay không? Vậy thì tính liên thông, sự kế thừa đối với những bộ sách cũ ở đâu?

Nhắc lại kinh phí 31,6 tỷ để biên soạn 1 bộ SGK, TS Mạnh hỏi rằng: 4 bộ SGK thì kinh phí ở đâu ra, huy động ở đâu và ai trả kinh phí đó?.

ĐBQH Đoàn Nguyễn Thùy Trang, một nhà báo tới từ TP HCM nói bà chưa thấy thuyết phục vì cảm tưởng 4 bộ thực ra cũng là chỉ do 1 bộ biên soạn mà thôi. Với tư cách một phụ huynh, bà nói, đang tồn tại một bộ sách song song với bộ sách của Bộ Giáo dục, dễ học, dễ hiểu, sinh động và học sinh hứng thú hơn nhiều. Cho rằng để khách quan, để đảm bảo tính minh bạch, bà Trang đề nghị phải làm rõ chủ thể biên soạn SGK chứ không thể nói chung chung là huy động, là xã hội hóa. Bởi như vậy, cũng rất dễ dẫn tới tình trạng “trăm hoa đua nở nhưng chất lượng kém”.

Dẫn “một số thông tin từ các hội thảo khoa học” cho rằng chương trình này chỉ tồn tại 5-6 năm, bà cũng hỏi thẳng về tuổi thọ bộ SGK sắp tới sẽ tồn tại bao lâu? Và khẳng định: “Đổi mới SGK trước hết là đổi mới đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục”.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu ngay sau giải thích thắc mắc việc “vừa đá bóng vừa thổi còi” rằng: Trong lịch sử, Bộ chưa bao giờ trực tiếp viết SGK và cũng sẽ không trực tiếp viết. Việc viết do các nhà giáo, nhà khoa học tham gia. Bộ chỉ tập huấn thông tin cần thiết, ban hành chính sách và hỗ trợ cho nhóm viết sách.

Cho đây là việc lớn, phức tạp và tỷ mỉ, Bộ trưởng Luận cũng nói kinh phí mà Bộ báo cáo QH hôm nay là kinh phí cần để viết 1 bộ SGK chứ không phải số tiền đó được giao cho Bộ Giáo dục để làm SGK.