Tiếp tục chất vấn Thống đốc ngân hàng về lãi suất và nợ xấu

Theo Ban Công tác đại biểu, việc đề xuất này xuất phát từ các nhóm vấn đề đang được xã hội quan tâm. Cụ thể: Chánh án TAND Tối cao trả lời chất vấn về việc giải quyết những vụ án tồn đọng kéo dài, đặc biệt là những vụ án phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến số đông nhân dân; tình trạng chậm khắc phục những vụ án oan sai; công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác xét xử của TAND Tối cao đối với TAND các cấp; vấn đề nâng cao năng lực, phẩm chất, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác xét xử các cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn về giải pháp đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là những vụ liên quan đến đất đai; biện pháp theo dõi, xử lý hoặc thu hồi tài sản sau thanh tra; về hoạt động thanh tra đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty; nâng cao năng lực, phẩm chất, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời chất vấn việc điều chỉnh lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; giải pháp để khắc phục và giảm dần nợ xấu; chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; vấn đề cơ cấu lại hệ thống ngân hàng trong đề án tái cấu trúc nền kinh tế.

Theo báo cáo đề xuất của Ban Công tác đại biểu thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham gia trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, tuy nhiên, những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngân hàng hiện đang có nhiều bức xúc trong xã hội, vì vậy vẫn bị đề nghị tiếp tục chất vấn tại phiên họp thứ 10 của UBTVQH sắp tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn về hoàn thiện các quy định của pháp luật tạo cơ chế thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; giải pháp thực hiện chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực bảo trợ xã hội; giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; vấn đề đào tạo nghề, đưa người đi lao động ở nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Kỳ họp thứ tư QH khóa XIII dự kiến khai mạc ngày 22.10

Thời gian chất vấn dự kiến từ 1 đến 1,5 ngày, mỗi bộ trưởng, trưởng ngành là 1/2 ngày. Kết thúc chất vấn có thể có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Ban Công tác đại biểu của UBTVQH cũng đề nghị truyền hình trực tiếp và trực tuyến với đoàn ĐBQH tại 63 tỉnh, thành phố. Tham dự phiên chất vấn dự kiến có các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương, các bộ, ngành liên quan và khách mời (khoảng 110 người).

Cũng tại phiên họp, theo tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc ngày 22.10, diễn ra khoảng 22,5 ngày.