Ông Quốc cho biết: Cá nhân tôi đánh giá rất cao, tôn trọng việc làm của cá nhân ông Nguyễn Sự. Tôi nghĩ rằng, trước khi có quyết định thì ông Nguyễn Sự đã tính toán hết rồi, từ việc công đến việc tư. Tôi biết ông Nguyễn Sự là một trong những lãnh đạo địa phương rất có uy tín trong dân. Để lại rất nhiều dấu ấn đối với Hội An - thành phố di sản.

Theo ông Quốc, việc làm của ông Nguyễn Sự gợi lên cho nhiều người về việc ứng xử của người cán bộ đúng nghĩa là đầy tớ của nhân dân. Anh ấy giải thích là muốn mở ra con đường cho những người trẻ đi lên. Bản thân anh Sự tự nhận là đã ở quá lâu trên cương vị lãnh đạo.
“Việc làm của ông Sự, tôi cho đấy là một suy nghĩ bình thường của những người có lòng tự trọng” – ông Quốc nói.
Ông Quốc cho rằng, Việc nghỉ hưu sớm lẽ ra nó vốn bình thường, thì ở xứ mình là không bình thường. Trong sử sách, ngày xưa các cụ treo ấn từ quan nhiều lắm. Có cụ thì bất mãn, có cụ thì giữ chữ hiếu với cha mẹ, có cụ lại chọn cách sống khác. Cuộc đời còn lại có thể làm thơ ca…
“Ông Nguyễn Sự nói là về hưu vì không muốn làm cản đường. Nói như vậy thì hình như trong cơ chế của chúng ta có cả một thế hệ này cản đường thế hệ kia. Chưa có lối thông thoát để có thể nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền. Tôi cho rằng, anh Nguyễn Sự có thể cống hiến trong những lĩnh vực khác, tạo ra điều kiện để các nhân tài khác lên để phát triển. Anh đâu có thể ngồi mãi đó được” – ông Quốc nhấn mạnh.
Ông Quốc cho rằng, việc về hưu trước tuổi của ông Nguyễn Sự chắc là nghĩ đến người kế cận rồi. Lớp kế cận sẽ giúp ông ấy. Sau đó ông ấy vẫn có nhiều điều kiện đóng góp cho địa phương trên cương vị một công dân.
“Trong xã hội xưa, người ta đánh giá rất nhiều đến tính liêm sỉ. Đó được coi là phẩm hạnh đầu tiên của người làm quan chức. Liêm sỉ là tự biết mình, tự thấy xấu hổ nếu mình không làm được. Vì vậy, bây giờ cái liêm sỉ rất quan trọng. Phải biết tự lượng sức mình, tự đánh giá mình. Tôi tin rằng, ông Nguyễn Sự biết rằng sẽ có người làm tốt hơn mình, gánh vác việc này tốt hơn” – ông Quốc cho hay.

Clip Ông Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Quốc hội.