>> Nghe: Nghe ĐB Hoàng Hữu Phước giãi bày và xin lỗi ĐB Dương Trung Quốc

Ông Phước trình bày: “Tôi rất tiếc đã không lường trước được những gì mà mình giãi bày. Tôi đã sai về phương pháp. Bởi vì nếu muốn góp ý với cá nhân nào đó thì gửi trực tiếp. Khi thấy phản ứng của cộng đồng mạng thì tôi biết mình sai rồi. Là người lớn, thấy cái sai thì phải nhìn nhận”.

*Ông có thể cho biết chính thức nội dung của cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM hôm 18.2?

- Đoàn đại biểu có hai câu hỏi dành cho tôi. Một là xác nhận bài đó có phải do tôi viết không? Tôi khẳng định là do tôi viết. Hai là nguyên nhân nào khiến tôi viết bài đó? Tôi trả lời do một số vấn đề từ trước đến nay liên quan đến chính kiến khác nhau với ông Dương Trung Quốc.

*Một ví dụ cụ thể trong các chính kiến khác nhau đó, thưa ông?

- Ví dụ như tôi có viết bài phản đối nội dung cuốn sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, còn ông Dương Trung Quốc lại có ý kiến khác trên BBC. Ông Quốc có ưu thế, nhưng không đem ra làm lợi cho đất nước.

*Ông nói mình chỉ sai về phương pháp, nhưng chưa hẳn như thế. Ví dụ một trong bốn nội dung ông phản đối đại biểu Dương Trung Quốc, có nội dung về phản đối Luật Biểu tình. Ông tự thể hiện mình là người trí thức, học hành đỗ đạt cao, nhưng lại có tư tưởng bảo thủ, ông nghĩ thế nào về điều này?

- Tôi không chống Luật Biểu tình. Tôi chỉ lưu ý đến chữ tiếng Anh. Tôi chỉ nêu lên việc rất nhỏ. Luật cứ bàn nhưng phải giải thích, lựa chọn tiếng Anh phù hợp. Sau khi tôi phát biểu tại Quốc hội, tôi nhận hàng ngàn tin nhắn nhục mạ, dọa giết cả gia đình tôi. Tôi không chống, mà chỉ ra lỗi nhỏ cần phải cảnh báo.

*Nhưng ông đã có phát ngôn về việc chưa cần có Luật Biểu tình phải không, thưa ông?

- Tôi lo trước cái lo của thiên hạ. Trong chương trình hành động của tôi, có nội dung phải biết lo trước cái lo của thiên hạ. Đối với việc biểu tình, tôi sợ kẻ xấu trà trộn, cầm bịch máu ném vào, rồi hô lên đàn áp biểu tình, chụp ảnh. Dân mình sợ bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau.

*Ông cho rằng phản biện chính kiến của đại biểu Dương Trung Quốc và viết trên blog là sai về phương pháp đóng góp, nhưng đọc kỹ bài viết, nội dung cho thấy ông đã dùng lời lẽ không nghiêm túc, thiếu tinh thần xây dựng, thậm chí xúc phạm, thóa mạ đại biểu Dương Trung Quốc. Ông có thừa nhận điều đó không?

- Anh có nhận xét rất đúng, cho nên tôi không có ý kiến gì khác.

*Có nhiều cách để xin lỗi, về chuyện này, ông có thể cho biết sẽ xin lỗi đại biểu Dương Trung Quốc như thế nào?

- Trước hết là qua báo chí, tôi gửi lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc. Sau đó, tôi sẽ viết thư- qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM- để chính thức gửi cho đại biểu Dương Trung Quốc. Mình có lòng phục thiện thì chân tình, viết thư, trình bày rõ ràng.

Về nội dung cộng đồng mạng bức xúc đòi Quốc hội miễn nhiệm vì ông Hoàng Hữu Phước không đủ tư cách làm đại biểu mà các đồng nghiệp đặt ra, ông Phước trả lời:

- Cử tri là tập thể những con người khác nhau. Mỗi người có chính kiến khác nhau. Tôi cũng là cử tri mấy chục năm và cũng thất vọng nhiều năm. Mọi người dân đều có quyền đánh giá, nhận xét. Tôi chấp nhận tất cả mọi hình thức xử lý của Quốc hội. Với tôi, đây là bài học, nhưng đến quá muộn. Năm mươi mấy tuổi rồi mới đến.

*Xin cảm ơn ông.