Tính đến ngày 10.8.2015 toàn bộ gần 3.000 Đảng bộ cơ sở đã đại hội xong, hoàn thành 100% và 58/60 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã tiến hành đại hội, hoàn thành đúng theo kế hoạch của Trung ương đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến từng chi bộ, từng tổ dân phố, thôn xóm, phường xã trong toàn thành phố, dấy lên bầu không khí sôi nổi, hào hứng trong 1 năm rất đặc biệt - Năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chất lượng văn kiện tại các đại hội Đảng bộ vừa qua được thể hiện như thế nào, thưa ông?

- Tôi cho rằng, chất lượng của văn kiện đại hội từ cấp cơ sở và trên cơ sở đều được chuẩn bị rất tốt, từ báo cáo chính trị đã đánh giá, nhận xét rất chi tiết, đầy đủ công việc của Đảng bộ đã làm được trong khóa vừa qua, đặc biệt là báo cáo kiểm điểm của các Ban chấp hành (BCH) đương nhiệm. Về cơ bản BCH khóa cũ rất nghiêm túc khi kiểm điểm những thiếu sót và thẳng thắn nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó, văn kiện đề ra được những chỉ tiêu rất sát thực, chú trọng giải quyết những vấn đề liên quan đến sản xuất và nhất là đời sống an sinh xã hội của người dân như chuyện xây trường học, xây bệnh viện, phấn đấu để người dân các quận nội thành thủ đô được dùng nước sạch hoàn toàn, người dân ngoại thành được dùng nước hợp vệ sinh, cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường, rồi xóa đói, giảm nghèo cho người dân… Đó là tinh thần rõ rệt, là nét mới của đại hội nhiệm kỳ này.

Qua gần 3.000 đại hội Đảng bộ cơ sở và 59 đại hội cấp trên cơ sở vừa qua có xảy ra hiện tượng “phe cánh” trong đại hội không, thưa ông?

- Tôi khẳng định không xảy ra vấn đề phe cánh trong đại hội Đảng bộ cơ sở và trên cơ sở vừa qua ở Hà Nội. Phương án nhân sự do BCH đương nhiệm đưa ra trình đại hội đều được đại hội tín nhiệm, bầu với số phiếu rất cao. Tập trung tới mức có người đạt số phiếu bầu lên đến 75% mà vẫn trượt cấp ủy. Vì sao vậy? Do công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được chuẩn bị rất kỹ, lựa chọn được những người có tâm huyết, trình độ, năng lực thật sự, đảm bảo các tiêu chuẩn
đã đề ra.

Sáng 9.8, Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 43/48 người vào BCH Đảng bộ quận, dư đến 5 người. Và người trúng vào BCH Đảng bộ quận có số phiếu thấp nhất trong số 43 người có số phiếu lên đến 94,3%.

Vậy có trường hợp nào, cán bộ chủ chốt không được tín nhiệm bầu vào BCH khóa mới không, thưa ông?

- Cá biệt, một vài nơi cũng có việc cán bộ chủ chốt không trúng cấp ủy, điều này tôi cho là bình thường. Vấn đề ở đây là sau khi tổ chức xong đại hội, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu là gì, vì sao cán bộ đó không được đại hội tín nhiệm, hay là do nguyên nhân từ công tác tổ chức. Việc này cần phải có thời gian để đánh giá, thẩm định và chắc chắn mỗi nơi có một hoàn cảnh, chứ không nên đưa ra kết luận vội vàng. Ở một vài nơi, sau đại hội Đảng, công tác tổ chức cán bộ vẫn tiếp tục được theo dõi, xem xét, kiện toàn.

Theo ông, cần phải rút kinh nghiệm gì qua việc tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở và trên cơ sở vừa qua không?

- Tôi cho rằng vẫn là công tác cán bộ. Phải có cơ chế để sử dụng được những người có tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ trương trẻ hóa đội ngũ là hết sức cần thiết, nhưng để vấn đề đó thành hiện thực thì phải làm tốt từ khâu tuyển dụng, đến công tác đào tạo và tạo môi trường để cán bộ trẻ cống hiến, công tác khẳng định mình. Số người có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chưa có việc làm tương xứng còn rất nhiều. Ở đây tôi không đề cập đến những người “học giả, bằng thật”. Như vậy, thì chủ trương trẻ hóa cán bộ của chúng ta sẽ rất khó thực hiện được.

Đến giờ này, tôi có thể khẳng định đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã rất thành công và là “bước chạy đà” rất tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ TP.Hà Nội.

Xin cảm ơn ông!

Xuân Hải - Thực hiện