Ông John Bachtell, Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ, cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại nguồn cổ vũ to lớn đối với những người cộng sản và nhân dân lao động Hoa Kỳ.

Ông John Bachtell đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 30 năm Đổi mới vừa qua; cho rằng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội hiện thực đó của Việt Nam là minh chứng sống động nhất cho nỗ lực phấn đấu và khả năng thực hiện của một đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Với tình cảm của một chiến sỹ cộng sản, ông John Bachtell bày tỏ niềm tự hào về quan hệ đoàn kết truyền thống giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Hoa Kỳ ủng hộ và sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần tạo không khí thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông John Bachtell đã giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số tình hình của Hoa Kỳ và hoạt động của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ hiện nay và sắp tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 30 Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và chúc mừng ông John Bachtell được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng; bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để làm tròn trách nhiệm to lớn với tư cách là đảng tiên phong, điểm tựa chính trị của lực lượng công nhân và quần chúng nhân dân lao động Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư chân thành cảm ơn sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của những người cộng sản Hoa Kỳ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng dù xa cách về địa lý nhưng Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và dõi theo sự nghiệp của những người cộng sản Hoa Kỳ, và vui mừng nhận thấy mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai Đảng không ngừng được củng cố, tăng cường trong suốt những năm qua.

Tổng Bí thư trân trọng mời ông John Bachtell dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Ông John Bachtell chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Link gốc: http://www.vietnamplus.vn/dang-cong-san-viet-nam-la-nguon-co-vu-cho-nhung-nguoi-cong-san-hoa-ky/332122.vnp