Trong đó, ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng.
Ông Ngô Xuân Lịch, sinh ngày: 20/4/1954. Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X, XII; Ủy viên Bộ Chính trị XII. Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tóm tắt quá trình công tác.
Trước 2006: Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam.
4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
12/2007: Được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm Trung tướng.
1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư.
3/2011: Được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
12/2011: Được phong quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.
10/2015: Được phong quân hàm từ Thượng Tướng lên Đại tướng.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.