Theo đó, ông Phùng Quốc Hiển – người  vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách cuối tuần trước – được đề cử bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.
Người thứ hai được đề cử bầu Phó chủ tịch Quốc hội là ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các vị đề cử để bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ba vị nữ mới được bầu vào Trung ương khoá 12. Gồm bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng.

Bà là Nguyễn Thuý Anh - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội.

Bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm Uỷ  ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Văn Tuý – Phó ban công tác đại biểu.

Ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đều là uỷ viên Trung ương khoá 12.

Kết quả bầu các chức danh nói trên sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn.

Kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội vào phiên làm việc buổi chiều.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nghị quyết bầu các chức vụ trên sẽ được thông qua vào cuối giờ chiều.

Trước đó, ngày 2.4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với các ông, bà: Ksor Phước, Nguyễn Văn Hiện, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Kim Khoa, Đào Trọng Thi, Trương Thị Mai và Nguyễn Thị Nương.

Clip Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.