Thưa ông, ông có thể cho biết những vấn đề chính sẽ được các Đại biểu Quốc hội đưa ra nghị trường chất vấn các Bộ trưởng, Trưởng ngành trong kỳ họp này?
Các Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn dựa trên cơ sở những gì còn tồn tại trong quá trình thực hiện 8 Nghị quyết của Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến kỳ họp thứ 10 này. Trong đó, chủ yếu là những nội dung đã được thông qua như Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, báo cáo của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, báo cáo của Ban dân nguyện về công tác khiếu nại, tố cáo... Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chung các nội dung và sẽ trả lời những câu hỏi của đại biểu Quốc hội nếu có.

Ông đánh giá thế nào về trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc thực hiện những tồn tại sau khi đã trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội?

Các Bộ trưởng có trách nhiệm trong việc giải đáp những vấn đề đại biểu đặt ra và nỗ lực giải quyết những tồn tại của lĩnh vực mình. Tuy nhiên cũng có những nội dung chưa đạt yêu cầu lắm và có những vấn đề đang còn tiếp tục được đại biểu quan tâm chất vấn nhiều kỳ, nhưng vẫn chưa giải quyết được như về cơ cấu ngành nông nghiệp, tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, thương hiệu hàng nông sản trên thị trường thế giới… Hay như đối với lĩnh vực y tế là tình trạng ngộ độc thức ăn, thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; giá thuốc, giá dịch vụ y tế, tai nạn giao thông.

Nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn rất nhiều kỳ và lần nào Bộ trưởng cũng xin lỗi và hứa thực hiện, nhưng kết quả thì vẫn không được như mong muốn. Vậy những vấn đề đã đưa vào Nghị quyết của Quốc hội sẽ phải thực hiện thế nào, khi mà Bộ trưởng, Trưởng ngành đó không xử lý hết trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình?

Kỳ này, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn những vấn đề đã được đưa vào Nghị quyết nhưng vẫn chưa thực hiện tốt, đang còn tồn tại của các ngành. Bộ trưởng ngành đó sẽ phải báo cáo cụ thể về những vấn đề đó, giải thích trước Quốc hội nguyên nhân tại sao thực hiện chưa đạt yêu cầu. Theo tôi, về cơ bản các Đại biểu Quốc hội sẽ truy đến cùng những vấn đề tồn tại và sau khi chất vấn xong, Quốc hội sẽ có Nghị quyết, gửi lại cho khóa sau để có sự theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện những vấn đề từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII vẫn chưa thực hiện xong.
Đây có phải là sự đổi mới trong chất vấn của kỳ họp này, theo ông?
Đúng vậy, đây là một nội dung rất mới từ trước đến nay chưa làm bao giờ. Ngay cả hình thức chất vấn của kỳ họp này cũng rất mới, chưa thực hiện lần nào. Tôi hy vọng đây cũng là sự đổi mới để không chỉ những vấn đề cử tri quan tâm được chất vấn, mà còn được thực hiện triển khai trong thực tế. Theo đó, Quốc hội sẽ ghi nhận những gì Bộ trưởng ngành đó làm được, những gì chưa làm được, thì nhiệm kỳ sau tiếp tục thực hiện, có sự kế thừa, nối tiếp.

Xin cảm ơn ông!

Clip Ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Quốc hội.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao đổi với báo chí bên lề ngày 14.11 (Ảnh: Xuân Hải)