Ngay trong phiên thảo luận chiều 7.7, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đã kết luận, lấy ý kiến biểu quyết, đồng thời kết luận tạm dừng thu phí đường bộ đối với xe gắn máy ngay từ 7.7.2015. Trường hợp địa phương nào đã thu, đề nghị giữ lại số tiền đó để bổ sung vào ngân sách dùng sửa chữa đường nội bộ tại chỗ. Giao cho UBND TP lập hồ sơ, kiến nghị Chính phủ sớm bãi bỏ Nghị định thu phí đường bộ đối với xe gắn máy bất hợp lý, không hợp lòng dân này.


Clip Đà Nẵng quyết định dừng thu phí đường bộ xe máy từ 7.7