Công trường từ 50 người phải có 1 cán bộ chuyên trách ATLĐ, VSLĐ
Công trường xây dựng có từ 50 người trực tiếp làm việc trở lên phải có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động; công trường dưới 50 người thì cán bộ kỹ thuật thi công có thể kiêm nhiệm làm công tác này là nội dung nổi bật tại Nghị định 59/2015/NĐ-CPvề quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Cũng theo Nghị định này, từ ngày 5/8/2015, người nước ngoài đã hành nghề xây dựng ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp tại Bộ Xây dựng. Từ 2/1/2016, cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng phải đăng ký để được công nhận, công bố trên website của Bộ Xây dựng.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5.8.2015.

Từ 1.8, lãng phí điện, nước, văn phòng phẩm bị phạt đến 2 triệu

Có hiệu lực từ ngày 1.8.2015, Nghị định 58/2015/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn vượt định mức, đơn giá theo quy định dao động từ 50 - 60 triệu đồng.
Đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, chi phí tiếp khách, đi công tác bằng kinh phí ngân sách Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Được mang ô tô nhà ở lưu động vào Việt Nam du lịch 

Với việc ban hành Nghị định số 57/2015/NĐ-CP, Chính phủ đã chính thức cho phép người nước ngoài vào Việt Nam du lịch được mang theo xe ô tô nhà ở lưu động có tay lái bên trái, từ ngày 1.8.2015; bên cạnh các phương tiện cơ giới khác đã được quy định trước đây là xe ô tô chở khách có tay lái bên trái từ 9 chỗ trở xuống và xe mô tô.
Đồng thời, Chính phủ cũng quyết định rút ngắn thời gian Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận cho các phương tiện nêu trên được tham gia giao thông tại Việt Nam từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời trong thời gian 3 ngày làm việc và nêu rõ lý do.

Công chức hách dịch, gây khó khăn bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ

Từ 1.8, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức vào tháng 12 hàng năm. Công chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung trên được quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ.
Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan Nhà nước phải tổ chức đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính định kỳ 6 tháng 1 lần. Kết quả cải cách thủ tục hành chính là một căn cứ để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cấp phó của cơ quan.

DN công nghệ cao vừa và nhỏ phải có từ 5% lao động nghiên cứu tốt nghiệp đại học

Doanh nghiệp công nghệ cao vừa và nhỏ phải có từ 5% lao động làm nghiên cứu tốt nghiệp đại học; doanh thu năm từ sản phẩm công nghệ cao đạt từ 70%; tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm phải đạt ít nhất 1% là nội dung tại Quyết định 19/2015/QĐ-TTg về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 1.8.2015.

Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, sử dụng trên 300 số lao động phải có ít nhất 15 lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao và tổng chi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển tối thiểu bằng 70% và 0,5% doanh thu năm.

Sẽ có nhà chung cư công vụ diện tích tối thiểu từ 25 - 45m2

Nhà chung cư công vụ sẽ có diện tích sử dụng tối thiểu từ 25 - 45m2 tại đô thị thay vì phải từ 45 - 50m2 như trước; với căn hộ tại khu vực nông thôn, diện tích sử dụng tối thiểu theo quy định mới sẽ từ 25 - 30m2, giảm 5m2 so với tiêu chuẩn cũ (trước đây là 30 - 35m2) là nội dung nổi bật của Quyết định 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp không đủ nhà ở công vụ để bố trí theo tiêu chuẩn sẽ căn cứ vào quỹ nhà hiện có, xem xét bố trí cho thuê; người thuê nhà ở công vụ phải trả tiền thuê kể cả khi diện tích sử dụng thực tế vượt hoặc thấp hơn tiêu chuẩn.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25.8.2015.

Làm thêm ngày lễ, Tết, được hưởng tối thiểu 300% lương

Người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả cho ngày làm việc bình thường; đối với ngày thường và ngày nghỉ hàng tuần, mức hưởng ít nhất bằng 150% và 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm việc vào ban đêm; mỗi giờ làm việc, người lao động sẽ được hưởng thêm ít nhất 30% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ ngày 8.8.2015.

Chi phí cho NLĐ đi công tác được trừ khi tính thuế TNDN

Tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định tiền thuê tài sản, tiền thuế doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân khi thuê tài sản sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); đồng thời, bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác; khoản chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định; tương tự đối với khoản chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật.
Ngoài ra, trong kỳ tính thuế TNDN, doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất - kinh doanh, sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định. Thông tư có hiệu lực từ ngày 6.8.2015.