Sáng nay 4.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
Tiếp theo, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Trước đó, chiều 2.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội với 408 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 82,59%.
Gồm những ông bà sau:
1.Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội. 
2.Ông K’so Phước – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.
3.Ông Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.
4.Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách.
5.Ông Nguyễn Kim Khoa - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh.
6.Ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.
7.Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội.
8.Bà Nguyễn Thị Nương - Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn với 409 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 82,79%.

 

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Clip Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.