Kết quả bỏ phiếu cụ thể như sau:

- Ông Hà Ngọc Chiến (sinh năm 1957, Cao Bằng, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc) được 467 phiếu, bằng 94,55%.
- Bà Lê Thị Nga (sinh năm 1964, Hà Tĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) được 408 phiếu, bằng 82,59%.
- Ông Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1961, Quảng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương) được 436 phiếu, bằng 88,26%.
- Ông Võ Trọng Việt (sinh năm 1957, Hà Tĩnh, Thượng tướng, Thứ trưởng bộ Quốc phòng) được 450 phiếu, bằng 91,09%.
- Bà Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, Hà Nội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng) được 295 phiếu tán thành, bằng 59,72%.
- Bà Nguyễn Thúy Anh (sinh năm 1963, Phú Thọ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội) được 321 phiếu, bằng 64,98%.
- Ông Trần Văn Túy (sinh năm 1957, Bắc Ninh, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội) được 439 phiếu, bằng 88,87%.
Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu 7 ông, bà trên làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội.
Theo nghị quyết này, các ông bà trên sẽ được bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội ngay khi Quốc hội thông qua nghị quyết.
Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 435 đại biểu Quốc hội có mặt, trong đó 418 đại biểu tán thành, bằng 84,62%.
Trước đó, ngày 4.4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu 7 ủy viên Thường vụ Quốc hội mới thay thế cho 7 người đã được bãi miễn vào cuối tuần qua.
Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội; Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Clip Ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình.