Đại biểu Trần Công Thuật, tỉnh Quảng Bình cho rằng hành động xả thải của Formosa là hủy hoại môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, vi phạm bộ luật hình sự, nhưng thực tế đang xem xét ở mức vi phạm hành chính và bồi thường kinh tế. Đại biểu nêu nhiều câu hỏi về sự cố Formosa: Số tiền đền bù 500 triệu USD nếu không đủ đền bù thì ai sẽ bù đắp? Thứ hai, đến giờ ai là người chịu trách nhiệm về mặt xả thải, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về sự cố khi mà đã xác định được  58 lỗi kỹ thuật của Formosa? Thứ ba,  chất thải lỏng xử lý thế nào, chất thải rắn xử lý thế nào, chôn lấp ở đâu? Việc Formosa cam kết không tái phạm phải xem xét thế nào, họ vi phạm khi chôn lấp chất thải thì có phải là tái phạm không. Nếu chưa khắc phục được yếu kém về công nghệ thì kiên quyết không cho hoạt động.

Việc Chính phủ đã khẩn trương tính toán đền bù hơn 7.000 đối tượng, đại biểu chuyển lời cảm ơn của nhân dân và cử tri. Nhưng đại biểu cũng đề xuất cần mở rộng đối tượng đến bù với một số doanh nghiệp, nhất là cần giải pháp cứu giúp doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng; cần xem xét nhóm đối tượng là các xã phường, xem xét mức bồi thường thỏa đáng hơn, thời gian đền bù 6 tháng thỏa đáng chưa.

Đại biểu kiên quyết phản đối một số người lợi dụng sự cố môi trường biển để gây rối, gây mất trật tự xã hội, mất đoàn kết thiếu tinh thần xây dựng. "Ai lợi dụng sự cố Formosa vì mục đích riêng là chưa thực lòng vì dân" - đại biểu Thuật nói.

Phát biểu trước đó, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tỉnh Nghệ An cho rằng, sự cố môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra ảnh hưởng nặng nề đến bà con ngư dân tỉnh Nghệ An, song bà con ở đây chưa được bồi thường, đề nghị Chính phủ xem xét.