Ông Quyền cũng cho biết ông vừa có công văn trả lời về việc nghiên cứu xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Theo ông Quyền, việc xử lý kỷ luật hành chính đối với vụ việc của ông Hoàng hiện pháp luật đang có “lỗ hổng”. Nhưng chúng ta hoàn toàn vẫn có cơ sở pháp lý nếu vận dụng khoản 1 Điều 80, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 liên quan đến thời hiệu xử lý kỷ luật. 

Căn cứ điều khoản về thời hiệu trên, áp dụng Điều 78, Luật cán bộ công chức, có thể xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng theo các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi miễn. 
“Vận dụng trong các hình thức gì trong khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm thì do chúng ta. Nhưng cách chức, bãi nhiệm có nên hay không thì phải tính vì ông Vũ Huy Hoàng không còn đương chức. Theo tôi, vận dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo là phù hợp, vì chức đã hết", ông Quyền nêu ý kiến.
Ông Quyền giải thích, thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Cho nên, kể cả lúc đã rời nhiệm sở vẫn có thể bị xử lý theo quy định.
Trước câu hỏi việc xử lý kỷ luật đối với người khi không còn đương chức có tác dụng không?, ông Nguyễn Đình Quyền cho hay, cán bộ công chức khi rời nhiệm sở còn có lý lịch, hồ sơ tư pháp
Ví dụ sau khi nghỉ hưu mà thành lập doanh nghiệp, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ tư pháp và biết cán bộ đó đã bị xử lý kỷ luật.
Người đứng đầu Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết thêm, trong ranh giới giữa kỷ luật cán bộ, công chức và hình sự "rất giáp ranh". 
Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra. Nhưng chưa có quy định, trong quá trình xử lý kỷ luật nếu có dấu hiệu xử lý hình sự thì cơ quan xử lý kỷ luật có trách nhiệm chuyển ngay có quan thanh tra. 
“Đây là lỗ hổng. Theo tôi, phải có liên kết giữa xử lý hành chính và xử lý hình sự”, ông Quyền nói.

Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định: 
Điều 78. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ
1. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:      
a) Khiển trách; 
b) Cảnh cáo;
c) Cách chức;
d) Bãi nhiệm.
2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.
Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật.
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

Clip Quốc hội thảo luận ở hội trường.