Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 11 năm 2015.

Theo chương trình dự kiến, lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào chiều ngày 5.11. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Sáng 6.11, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt –Trung lần thứ 16 và nhân sỹ hai nước.

Ông Tập cũng sẽ đến đặt vòng hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội và sau đó hội kiến với Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.