Theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, ngay từ đầu kỳ họp, QH đã thảo luận trao đổi bàn bạc rất kỹ công khai tại hội trường. Ngay sau đó, QH có một thông báo tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa của ta, nói rõ quan điểm xử lý vấn đề biển Đông. Trong kỳ họp này, Uỷ ban Đối ngoại của QH đã có công hàm gửi đến cho quốc hội và nghị sĩ các nước, trong đó nêu rõ những yêu cầu và quan điểm của Việt Nam với vấn đề biển Đông.

Liên quan đến vấn đề được dư luận quan tâm về lấy phiếu tín nhiệm, ông Uông Chu Lưu khẳng định cuối năm 2014, việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35 của QH vẫn diễn ra, dù Nghị quyết 35 đang được sửa, bổ sung và chưa được Quốc hội kỳ họp thứ bảy - khóa XIII thông qua. 

Ông cho biết, sáng 23.6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có báo cáo gửi cho các ĐBQH, có nêu ĐBQH đã thảo luận rất kỹ về dự thảo Nghị quyết 35. UBTVQH và ĐBQH đều nhất trí 3 nội dung quan trọng, thứ nhất là phải xác định tiếp tục chủ trương lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm ở QH và HĐND. Thứ hai, cuối năm nay vẫn tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do QH và HĐND bầu và phê chuẩn. Thứ ba là đồng ý chuyển sang kỳ họp sau để làm cho tốt hơn.

Theo Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, nhiều đại biểu và cử tri đề nghị mở rộng thêm đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là giám đốc sở và các trưởng phòng của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chức danh đầu ngành khác. Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến khác biệt về hình thức lấy phiếu, thời điểm, thời gian lấy phiếu cũng như quy trình xử lý hệ quả của việc lấy phiếu. Đây là lý do - theo ông Uông Chu Lưu - đại biểu QH thấy cần có thêm thời gian nghiên cứu, để sửa đổi đảm bảo chất lượng tốt hơn, tạo ra sự đồng thuận cao hơn trong cử tri và cả đại biểu QH. “Chính vì thế, Quốc hội quyết định lùi chưa thông qua Nghị quyết 35 sửa đổi tại kỳ họp thứ bảy lần này, để sang kỳ họp sau” - ông giải thích.