5 bản Hiến pháp được ban hành qua 13 khóa Quốc hội

Nguyên Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu (ĐBQH khóa IX - khóa XI) nhớ lại: ĐBQH đầu tiên được bầu với số phiếu cao nhất lúc bấy giờ đưa vào trong Quốc hội ngay những ngày Quốc hội khóa đầu tiên đó là Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Và theo ông, đến Quốc hội khóa XIII thể chế chính trị đã có nhiều bước tiến dài, phục vụ cho sự phát triển của đất nước qua từng thời kỳ, giai đoạn, thể chế chính trị được hoàn thiện một bước dài. Nhưng điều ấn tượng và thành công nhất được đúc kết trong suốt 3 nhiệm kỳ làm ĐBQH của ông Yểu chính là trong 70 năm qua, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp thể chế hóa quan điểm của Đảng trong các thời kỳ từ đấu tranh kháng chiến chống Pháp, Mỹ cho đến thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước đã đưa các luận điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân vào trong các bản Hiến Pháp, đặc biệt mới đây là bản Hiến pháp mới năm 2013 đã kết tinh của dân tộc, đề cao quyền con người, quyền công dân và đó chính là cái mà CNXH luôn hướng tới. Và ông Yểu cũng mong mỏi rằng trong thời gian tới khi Quốc hội khóa XIV sắp được bầu càng phải phát huy được giá trị của các khóa Quốc hội trước, làm sao khắc phục được tình trạng dân chờ nghị định, thông tư, để luật thực sự đi vào cuộc sống, gần với dân, sát với đời sống của nhân dân. “Trong giám sát tối cao, Quốc hội một năm họp 2 kỳ, chính vì vậy không thể chất vấn sâu, đi đến tận, đi theo cùng với các cơ quan được chất vấn, do vậy Quốc hội, các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc cần nghiên cứu, đổi mới nhiều hơn thông qua các cuộc giải trình. Nhưng điều quan trọng vì là cơ quan đại diện cho người dân, Quốc hội phải nắm ngân sách, không phải chỉ nắm chi tiêu mà phải nắm cả quá trình lên dự toán chi tiêu. Từ đó mới giám sát tốt việc thực hiện quản lý đất nước đối với các lĩnh vực” - ông Yểu bày tỏ.

ĐBQH Phan Minh Tánh (ĐBQH khóa VII - khóa IX) tâm sự làm sao để Quốc hội phát huy được tính dân chủ, đổi mới hoạt động của Quốc hội để góp phần đưa đất nước ta phát triển.

Bầu được 5.976 đại biểu Quốc hội qua 13 khóa

Mỗi người có một ký ức riêng, song với Trung tướng Đặng Quân Thụy - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII (ĐBQH khóa VIII - khóa IX) - vẫn còn nhớ như in những ngày Quốc hội thảo luận trong tiếng súng nhưng luôn nhớ đến bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước với tư tưởng nước Việt Nam là nước độc lập, thống nhất và dân chủ. Và theo ông, tư tưởng đó đã được theo ông và các đồng đội ra chiến trường trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ cho đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau khi giải phóng đất nước, điều khiến ông Thụy nhớ tới chính là việc ông cùng với các vị ĐBQH khóa IX đã đi ra đảo Trường Sa. Theo ông: Lúc đó Quốc hội đã nhìn thấy ngay là phải quan tâm đến vấn đề biển, đảo. Ngay sau đó Quốc hội đã yêu cầu phải gia nhập Liên Hợp Quốc. Vì thế nước ta đã tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển rất sáng suốt, và gần đây nhất là ra Luật Biển. Quốc hội thông qua Luật Biển đã thể hiện trách nhiệm với đất nước, với nhân dân.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu tại buổi gặp mặt đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, diễn ra sáng 5.1.Ảnh: KỲ ANH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: Cho đến nay, trong 5.976 ĐBQH được bầu, chỉ còn 2.497 ĐBQH còn sống. Các vị ĐBQH có quyền tự hào rằng mỗi ĐBQH đều được nhân dân trao cho trọng trách đại diện của nhân dân, ý chí nguyện vọng của nhân dân. Chính vì vậy trong mỗi ĐB đều mang hơi thở cuộc sống, sức mạnh nhân dân, ý chí dân tộc Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội qua mỗi thời kỳ được nhân dân trao cho.

Xúc động khi gặp những ĐBQH hiện đã gần 100 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Có nhiều ĐB đã hy sinh ngay sau khi được bầu, có người dân đi bầu cử, người bảo vệ bầu cử đã hy sinh trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước nhà để non sông thu về một mối. Nhiều vị ĐBQH đã đi xa, nhưng các ĐBQH sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc, tham gia kháng chiến kiến quốc với tư cách là ĐBQH để non sông thu về một mối, bảo vệ xây dựng nước nhà, xây dựng CNXH, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Quốc hội chính là kết tinh của tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của nhân dân để giành lấy thành quả cách mạng, xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng Nhà nước cách mạng dân chủ nhân dân. Cho nên phải gắn bó với nhân dân mới xứng đáng là ĐBQH”.

Sáng nay (6.1), lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài TNVN và Đài THVN.