Báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, qua biên bản tổng hợp thảo luận và phiếu xin ý kiến, có 475/475 đồng ý với dự kiến nhân sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình.

Theo đó, 63/63 Đoàn đại biểu Quốc hội đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng- Chủ tịch Quốc hội khoá XIII - để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân không quy định thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia không được ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều 27 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định “Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử.” 

Như vậy, thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội thì vẫn được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó, 4 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân.

Các uỷ viên Hội đồng gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Ngô Văn Dụ - Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng Ban Công tác đại biểu, ông Nguyễn Hạnh Phúc- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM.

Cũng trong chiều 24.11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng thư ký Quốc hội.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết, thống nhất chọn ngày 22.5.2016 là Ngày Bầu cử và biểu quyết thông qua việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Clip Buổi làm việc tại hội trường Quốc hội chiều 24.11.