Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: 3 câu hỏi của ĐB Trần Du lịch vừa gửi ngay trên bàn tôi đây. 3 câu hỏi đại biểu Lịch gửi đến tôi đều là gợi ý cho công tác nghiên cứu lập pháp của Quốc hội ta. Đây là 3 câu hỏi rất có chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Câu thứ nhất ý ĐB hỏi là chất vấn tại hội trường có nhiều việc thuộc trách nhiệm địa phương, có nên làm luật gì đó để phân cấp trách nhiệm Chính phủ và địa phương để từ đó có thể giải quyết những vấn đề vướng mắc tại địa phương, tại diễn đàn QH hay không?

“Tôi xin trả lời. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Tổ chức Chính phủ, Tổ chức Quốc hội, chúng ta đã phân cấp có những việc giao thường vụ QH hướng dẫn để phân cấp. Các luật này vừa ban hành chưa thực hiện. Tôi thấy không cần ban hành luật riêng mà cố gắng thực hiện tốt Luật Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương. Các luật nêu rõ trách nhiệm địa phương đến đâu, Chính phủ đến đâu, ta cố gắng làm tốt 2 luật này” – Chủ tich Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Còn HĐND thì luật Tổ chức Quốc hội đã có nêu. Phân cấp gì phân cấp nhưng trách nhiệm cơ quan hành pháp tối cao là Chính phủ, là Thủ tướng Chính phủ. Nếu nói đến cùng chỉ cần trách nhiệm của Thủ tướng là đủ. Chỗ này ta thực hiện chưa đủ. Không phải địa phương làm sai mà Chính phủ không phải chịu trách nhiệm. Địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng. Chủ tịch, phó chủ tịch chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Tôi nói rõ quan điểm của tôi như vậy. Quốc hội không cần làm thêm luật nữa.

Chủ tịch Quốc hội nói tiếp: Về câu 2 của đại biểu hỏi, lỗi cá nhân, lỗi công vụ trong xử lý oan sai có phân biệt không, hay lấy tiền thuế dân để bồi thường do xử lý oan sai. Luậy có bổ sung gì không?.

Chủ tịch Quốc hội nói: Tôi nhớ Luật liên quan đến bồi thườn đã giải thích rất rõ. Lỗi nào do cá nhân, lỗi nào do cá nhân nhưng cố ý, lỗi nào do trình độ năng lực; lỗi nào do công tác xét xử, từ điều tra đến truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng có phần việc khác nhau. Luật đã có phần việc như vậy rồi. Khi xem xét xử quyết định bồi thường là do toà án. Toà án sẽ phân định. Luật Bồi thường đến nay cùng luật Tòa án, luật Kiểm soát… đều nói rõ trách nhiệm cụ thể từng tổ chức, cá nhân. Trong cá nhân có phân biệt cụ thể từng trường hợp. Nếu cố ý làm sai phải xử, thậm chí xử lý hình sự không chỉ bồi thường. Luật tương đối rõ ràng, chưa cần đề xuất bổ sung gì? Trong quá trình làm, có xuất hiện gì thì cùng nhau nghiên cứu thêm. 

Còn về câu 3, đại biểu Lịch hỏi: Quy trình ban hành luật, đến nay chủ yếu do Chính phủ đề xuất. Có những việc nói mãi nhưng Chính phủ chưa đề xuất, ví dụ, luật doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho đến nay trên 90% luật do Chính phủ xây dựng. 

Ý kiến của ĐB Trần Du Lịch thời gian qua quy trình làm luật của chúng ta chưa tốt. Hiện quy trình chúng ta vừa đề xuất, vừa sáng kiến là đại biểu Quốc hội, Ủy ban, Hội đồng Dân tộc, Chính phủ, Chủ tịch nước, Chánh án, Viện trưởng và các cơ quan tổ chức chính trị xã hội khác. Mỗi Đại biểu Quốc hội đều có quyền đó. Chính phủ là một chủ thể có thẩm quyền nghiên cứu đề xuất trình luật để Quốc hội ban hành. Đấy là chủ thể quan trọng vì Chính phủ là cơ quan hành pháp.

 Trong hành pháp, thực tiễn cuộc sống đòi hỏi cơ quan hành pháp, người điều hành nắm được thực tiễn, yêu cầu công tác quản lý để trình Quốc hội ban hành. Từ đó thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao tốt hơn. Đây là chủ thể chính. Các chủ thể khác vẫn có đề xuất. Còn đề xuất từ cá nhân quy trình đã quy định, nhưng cho đến nay chưa có đại biểu nào đề xuất sáng kiến một luật nào cả. ĐB Trần Du Lịch có thể tự đề xuất được.

“Về mặt luật pháp, không cần bổ sung gì nữa, vấn đề là tổ chức thực hiện cho tốt. Quy trình chúng ta rất rộng, rất dân chủ, đặt trách nhiệm rất cao vào các cơ quan tổ chức. Hơn nữa, khi làm luật, chúng ta lấy ý kiến nhân dân cũng là hình thức dân chủ toàn dân rồi. Đề xuất của ĐB với tâm trạng lo lắng, mong muốn thúc đẩy, lựa chọn những bộ luật được thông qua trọng tâm, trọng điểm hơn. Tôi ghi nhận 3 đề xuất của ĐB để cùng nhau hợp tác trong quá trình xây dựng chương trình ban hành Văn bản pháp luật” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Xem thêm clip Phó Chủ tịch QUốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều hành phiên chất vấn sáng 18.11: