Chủ tịch Nước cho rằng, việc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách tư pháp nhìn chung còn chậm so với yêu cầu. Đây là những hạn chế, yếu kém cần phải thảo luận nghiêm túc để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục. Sau khi chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện trong năm 2014, Chủ tịch Nước yêu cầu năm 2014, tòa án các cấp cần phải xác định mọi hoạt động của mình đều phải xuất phát vì công lý, vì lòng tin của nhân dân vào chế độ, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Theo Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Bùi Ngọc Hòa, trong năm 2013, TAND các cấp đã giải quyết 364.819 vụ án các loại trong tổng số 395.415 vụ án đã thụ lý (đạt tỉ lệ 92,3%). Số còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật.