Thưa ông, việc lấy phiếu tín nhiệm mới được tiến hành, vì sao Quốc hội lại phải bàn sửa Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn?

 

- Vì Nghị quyết 35 quy định lấy phiếu 1 năm/lần, nếu không sửa thì 2015 lại lấy phiếu. Như vậy dày quá, nhiều quá, người được lấy phiếu tín nhiệm cũng không đủ thời gian, điều kiện khắc phục.

Trong phiên thảo luận tại nghị trường, nhiều ĐB đề nghị chỉ nên có hai mức: tín nhiệm và không tín nhiệm trong lấy phiếu tín nhiệm, UBTVQH tiếp thu kiến nghị này như thế nào, thưa ông?

- Vấn đề này UBTVQH đang bàn và sẽ có giải trình thấu đáo. Ý kiến trên hội trường là ý kiến của các đại biểu phát biểu, còn các đại biểu không phát biểu thì ý kiến có khi lại khác.

Có ý kiến thậm chí còn cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm là vi hiến vì một chức danh có thể vừa phải lấy phiếu vừa phải bỏ phiếu, trong khi Hiến pháp chỉ quy định bỏ phiếu?

- Trong Hiến pháp không quy định việc lấy phiếu, nhưng như vậy không phải là vi hiến. Khi lấy phiếu không đạt 2/3 tín nhiệm thì tiến hành bỏ phiếu ngay kỳ họp đó. Còn nếu dưới 50% thì sang kỳ họp sau. Việc bỏ phiếu bất tín nhiệm là tùy mức độ tín nhiệm của đại biểu.

Sau hai lần lấy phiếu và sau phiên thảo luận mà đa số ý kiến phát biểu đều đề nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ nên có hai mức, TVQH đã tổng kết được bao nhiêu phần trăm đại biểu đồng ý với 3 mức như cũ, bao nhiêu muốn thay đổi và lần này có lấy ý kiến thăm dò đại biểu không, thưa ông?

- Vấn đề này đang chờ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xin được hỏi ý kiến cá nhân ông về mức lấy phiếu tín nhiệm? Ông ủng hộ quy định hiện hành, hay ủng hộ đề xuất của các ĐB Quốc hội chỉ nên có hai mức?

- Thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu, lấy phiếu 3 mức để đánh giá tín nhiệm chứ không phải là hình thức bỏ phiếu. Nếu bỏ phiếu thì đồng ý hai mức thôi. Còn nếu lấy phiếu thì phải có tín nhiệm, để giúp các cơ quan về mức độ đánh giá cán bộ

Như vậy là mặc nhiên công nhận không có “không tín nhiệm”?

- Nhiều tín nhiệm thấp là mệt rồi, là phải bỏ phiếu tín nhiệm rồi, nên không cần mức “không tín nhiệm”. Bên cạnh đó, chọn mức tín nhiệm nào là thẩm quyền của đại biểu. Nếu còn băn khoăn giữa hai mức tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp thì có mức “tín nhiệm”.

- Xin cảm ơn ông!