Vị ĐBQH phát biểu thứ 8, ông Lê Nam mở đầu rằng: Khi QH phát biểu muốn nghỉ mà lại phát biểu thì lại là áp lực. Và sau đó ông chỉ đặt ra một vấn đề: “ĐBQH có quyền yêu cầu Kiểm toán nhà nước kiểm toán những vấn đề mà họ quan tâm hay không? Tôi nghĩ nên làm, vì đó là điều tốt cho QH, tốt cho kiểm toán, tốt cho Nhà nước”.

Đáng chú ý nhất là đề xuất của Phó Chủ nhiệm VPQH Thân Đức Nam khi ông đề nghị trong các nguồn lực nhà nước cần được kiểm toán có cả đóng góp của người dân vào quỹ phòng chống thiên tai.

Nhắc lại các vụ kiểm toán vừa qua, ông Nam cho rằng đang có thực tế quyền của kiểm toán thì nhiều nhưng trách nhiệm với kết luận kiểm toán thì quá nhẹ, không tương xứng giữa quyền và nghĩa vụ.

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Bùi Đức Thụ cho rằng việc Luật Kiểm toán mở rộng quy định đối tượng kiểm toán là rất “cần cân nhắc”. Ông Thụ nói: "Các nước hầu hết tập chung vào hoạt động chi để xem xét việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước, và trả lời câu hỏi việc sử dụng có hiệu quả không. Đối với hoạt động thu, họ chỉ kiểm toán trong trường hợp phát hiện có nghi vấn".

Dẫn thực tế kiểm toán nhà nước ở Việt Nam mới chỉ kiểm toán được hơn ½ bộ ngành, địa phương, và ở địa phương cũng chủ yếu kiểm toán ngân sách ở cấp tỉnh, cấp xã hầu như chưa kiểm toán được, ông Thụ lưu ý, chúng ta có hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hàng triệu người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập, nếu mở rộng phạm vi trách nhiệm của kiểm toán đối với cả các hoạt động thu thì rõ ràng là “không khả thi”.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang Mai Thị Ánh Tuyết thì tiếp cận vấn đề ở một hướng khác. Theo bà, đối tượng chủ yếu của Kiểm toán Nhà nước là đơn vị quản lý sử dụng tài sản công, nhưng đây cũng là đối tượng của các cơ quan thanh, kiểm tra khác. "Có trường hợp vừa bị kiểm toán, vừa bị thanh kiểm tra"- bà nói- "vì vậy, cần làm rõ tính độc lập, phân định vị trí của kiểm toán với các cơ quan khác".

Clip phát biểu của ĐBQH Bùi Đức Thụ: