Theo ông Đương, tình trạng những người có năng lực không vào và nếu có vào thì một thời gian cũng ra khỏi khu vực nhà nước ngày càng nhiều. Ngược lại người kém năng lực lại gia tăng ở khu vực nhà nước, chính điều này là nguyên nhân gia tăng con người hành chính “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.
"Vì sao số công chức tận tâm với công việc, sáng tạo trong công tác ngày càng ít, nhưng số công chức lười nhác chỉ “một dạ, hai vâng” nhưng lại ham muốn trở thành lãnh đạo ngày càng nhiều. Đây có phải là nguyên nhân chính làm gia tăng bộ máy hành chính và cũng là nguyên nhân của tội phạm tham nhũng, nguyên nhân do đâu và giải pháp đột phá để tham mưu cho Đảng và Nhà nước khắc phục tình trạng này?
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình thừa nhận thực tế có việc sử dụng cán bộ công chức chưa đúng phẩm chất trình độ của từng người, cơ chế thưởng phạt chưa nghiêm, chế độ đánh giá chưa đổi mới, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chế độ tiền lương, đãi ngộ chậm được cải thiện. Việc tuyển dụng đầu vào có trường hợp chưa thực sự đáp ứng được công việc, chưa tuyển được người có năng lực, tâm huyết.
“Việc đổi mới mới trong công tác đánh giá cán bộ công chức rất quan trọng và trong thời gian tới cần cơ chế đánh giá như cấp trên đánh giá cấp dưới, sử dụng trọng dụng người có tài năng làm được việc” - ông Bình nói. Và ngoài việc xây dựng nghị định trọng dụng nhân tài, ông nói Bộ Nội vụ cũng sẽ thực hiện chế độ miễn nhiệm, chuyển vị trí công tác, tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ trưởng cũng cho biết đề án tạo nguồn cán bộ từ những người tốt nghiệp đại học xuất sắc từ nay đến 2020 đảm bảo tuyển được khoảng 1.000 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ để vào các cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.
Bộ Chính trị đã giao Bộ Nội vụ hoàn thiện đề án tinh giản biên chế và chỉ bổ nhiệm, tuyển dụng người có tài năng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
Trước Quốc hội, trình bày do chưa có số liệu năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình công bố các số liệu “tương đối đầy đủ” của năm 2013. Theo đó, tỷ lệ công chức hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc là 34,33%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 58,08%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 4,94%, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 0,46%.
Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 34,49%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 50,14%, hoàn thành nhiệm vụ 8,06%, không hoàn thành nhiệm vụ 0,24%.
Có 23 bộ ngành, địa phương báo cáo không có công chức nào được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. 7 bộ ngành, địa phương báo cáo không có viên chức nào không hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với khối bộ ngành trung ương thì 2 đơn vị có công chức không hoàn thành nhiệm vụ, khối địa phương có 4 đơn vị số cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ cao.