Đại hội XII của Đảng tỉ lệ nữ tham gia vào Bộ Chính trị tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Tại Đại hội XII của Đảng, đây là lần đầu tiên có một đồng chí ở Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được bầu vào Bộ Chính trị, đó là đồng chí Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, một nữ lãnh đạo của Quốc hội (QH), trưởng thành từ QH. Bên cạnh đó, có 3 đồng chí nữ cũng lần đầu tiên tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương đều trúng, gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Đặc biệt, có hai đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị, là các đồng chí Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Đại hội này, tất cả nữ bên QH tham gia ứng cử BCH T.Ư khóa XII đều trúng cử. Đây cũng là điều rất đặc biệt. Tôi cho rằng, điều quan trọng hơn là sự ưu ái, sự quý mến của các đại biểu dự Đại hội XII của Đảng với QH, đã thay mặt cho nhân dân đánh giá về vai trò, vị thế của QH trong cả nhiệm kỳ khóa XIII vừa qua, ngày càng khẳng định mình. Tôi thấy đây là điều rất đáng trân trọng.

Qua đó thấy rằng mình cần có trách nhiệm hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng người dân, mong muốn của người dân là QH phải tiếp tục phát triển hơn nữa, tiếp tục đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Nhất là nhiệm kỳ khóa XIII sắp đi qua, chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới, QH cần phải có tổng kết, đánh giá về những cái đạt được của khóa XIII, phát huy những ưu điểm và đặc biệt phải làm sao luôn luôn đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của mình để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cho chính xác. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác lập pháp để chất lượng lập pháp được nâng cao. Công tác giám sát cũng được sâu sát hơn, cụ thể hơn, hiệu quả hơn.

Vậy, để nâng cao chất lượng cũng như vai trò của QH, theo ông, công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV sẽ có đổi mới như thế nào, thưa ông?

- Tôi nghĩ điều quan trọng là chất lượng ĐBQH, chất lượng ĐBQH quyết định hiệu quả của QH. Như vậy phải chọn lọc sao cho ĐBQH khóa mới vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo chất lượng, mà chất lượng phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt không nên lạm dụng cơ cấu mà ảnh hưởng chất lượng. Cái này phải đổi mới.

Tiếp theo là phải chuẩn bị cho đội ngũ chuyên trách tăng lên. Tới đây sẽ tăng ĐB chuyên trách lên 35%, con số cụ thể là 114 đồng chí ĐB. Số này phải chọn lọc làm sao thật sự chất lượng, để trực tiếp hằng ngày làm việc với QH.

Có ý kiến cho rằng Đại hội XII của Đảng có nhiều ĐB trẻ, điều đó khẳng định chúng ta đang cần lối tư duy trẻ để đưa đất nước phát triển, thưa ông?

- Bây giờ chúng ta đang trong bối cảnh hòa nhập thế giới, đây là câu chuyện bắt buộc chúng ta phải đổi mới, ta phải đổi mới ta mới hòa nhập được. Chính vì thế vừa qua đã kiện toàn số đại biểu trẻ, chưa bao giờ các đồng chí mới ngoài 40 tuổi lại vào BCH T.Ư nhiều như khóa XII. Tôi cho rằng, đây là cách Trung ương cài răng lược, cài 3 thế hệ có già, có trung tuổi và có trẻ, để ổn định cho những nhiệm kỳ sau phát triển liên tục.

Vậy, theo ông, làm thế nào để đưa Nghị quyết vào cuộc sống?

- Theo tôi, biện pháp quan trọng nhất là cấp, ngành phải có các chương trình hoạt động cụ thể dựa trên cơ sở mục tiêu của Nghị quyết ĐH Đảng khóa XII. Mà phải triển khai từ trung ương, đến địa phương, bộ nào, ngành nào cũng vậy, trên cơ sở các lĩnh vực của mình, hướng tới mục tiêu phải tổ chức triển khai, phải có quá trình, trong 5 năm, rồi từ 5 năm đó chia cụ thể hằng năm làm gì, để đạt được mục tiêu đặt ra. Như vậy, theo tôi quan trọng nhất là phải có hành động cụ thể, khi có hành động thì phải tích cực thực hiện. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ từ trung ương đến địa phương phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết để thực hiện.

Để thực hiện mục tiêu, theo ông, có cần phải đưa ra “chế tài” để xử lý những ngành chỉ đưa ra những mục tiêu để làm đẹp, thưa ông?

- Theo tôi, cán bộ nào không đáp ứng được công việc đề ra thì chuyển vị trí khác, nên thay đổi cho phù hợp. Qua quá trình công tác cần theo dõi, thử thách, lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo bộ, ngành, nếu anh được tín nhiệm thì tiếp tục, nếu không đáp ứng công việc thì chuyển công tác.

- Xin cảm ơn ông!

XUÂN HẢI (thực hiện)