Theo Sở TTTT, trong năm 2014, đa số các đơn vị, sở ban ngành và 24 quận, huyện đều đã thực hiện việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng, khi thay đổi về người đứng đầu hoặc  người phát ngôn một số đơn vị chưa kịp thời cử và thông báo về người đứng đầu và người phát ngôn mới.

Theo tổng hợp báo cáo của 28 đơn vị trong 6 tháng đầu  năm 2014 có 8/28 đã tổ chức họp báo định kỳ; 7/28 tổ chức họp báo kết hợp với lễ tổng kết, sơ kết và 9/28 đơn vị chưa tổ chức họp báo định kỳ. Nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị hiểu sai về quy định về người phát ngôn; cho rằng chỉ có người phát ngôn mới được cung cấp thông tin cho báo chí dẫn đến nhiều trường hợp báo chí rất cần thông tin nhưng không được cung cấp một cách kịp thời, chính xác.

Thừa lệnh của Chủ tịch UBND TP dự hội nghị,  ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TP đánh giá cao việc thực hiện quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời tại  hội nghị, ông  Luận đã chỉ đạo các đơn vị sở ban - ngành và 24 quận, huyện cần thực hiện nghiêm quy chế họp báo định kỳ theo quy định, để cung cấp kịp thời những thông tin đúng và chính xác cho báo chí.