Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: QH, UBTVQH trong nhiệm kỳ khóa XIII đã xem xét, thông qua 100 luật, bộ luật; 10 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Đặc biệt, ngay sau khi Hiến pháp mới được thông qua, trong thời gian ngắn, QH đã tập trung xem xét, thông qua hầu hết các bộ luật lớn, các đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,  an sinh xã hội. 
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã phản ánh chân thực tình hình thực tế và cũng là nguồn thông tin, đánh giá để giúp cho từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác.
Điển nhấn trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ qua, theo ông Phúc chính là việc QH cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chỉ rõ mục tiêu xây dựng và xác định những vấn đề cốt yếu trong chủ trương đầu tư dự án. 
Nhiệm kỳ khóa XIII đánh dấu sự thành công vượt bậc trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, qua việc tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ 132 của Liên minh nghị viện thế giới.
Báo cáo cũng đưa ra một số hạn chế của ĐBQH như, hoạt động của một số ĐBQH, nhất là ĐBQH kiêm nhiệm có những hạn chế nhất định, như còn lúng túng trong hoạt động giám sát, nhất là giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, chưa chủ động đưa ra sáng kiến lập pháp hoặc tự giám sát những vấn đề mình quan tâm. Có ĐB thiếu bản lĩnh, thiếu trung thực, có những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực, thậm chí có đại biểu vi phạm pháp luật gây mất niềm tin, sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, nhiệm kỳ này đã cải tiến chương trình hoạt động giám sát của UBTVQH. Thông qua nhiều phiên giải trình của UBTVQH, hội đồng dân tộc, các ủy ban đã kiến nghị nhiều vấn đề giúp cho Chính phủ, các bộ ngành chỉnh sửa để khắc phục các bất cập.  
Về hoạt động của QH, ông Sơn cho rằng, QH đã tổ chức được truyền hình trực tuyến tới các đoàn ĐBQH. Tăng thời lượng truyền hình trực tiếp khi cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Thông qua đó dân nắm hiểu rõ hơn hoạt động của QH và tin tưởng hơn vào QH. Tuy nhiên ông Sơn cho rằng, báo cáo của QH lại không đề cập đến việc bãi miễn 2 ĐBQH không đáp ứng được yêu cầu bị bãi nhiệm (Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Đoàn Long An và bà Châu Thị Thu Nga – Đoàn TP Hà Nội – PV) "2 ĐBQH sai phạm đều là nữ tự ứng cử, đều là doanh nghiệp, chính đầu vào không chặt chẽ, đến khi sai phạm làm cho bây giờ phải đi xử lý, cho nên cần đưa vào báo cáo để từ đó rút kinh nghiệm để cho khóa tới được tốt hơn"-ông Sơn đề nghị. 

Góp ý vào dự thảo báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Báo cáo cần viết ngắn gọn, báo cáo mà viết gì mà cứ nêu toàn xuất sắc, nghe kêu quá. Phải nêu rõ, thành công nhất của QH khoá XIII là như thế được nhân dân ủng hộ đồng tình và đưa ra những gì cần rút kinh nghiệm và kiến nghị cho khóa sau. Hoạt động của QH mà không thực chất, đánh trống bỏ dùi thì dân chán ngay và từ đó nhân dân nói Đảng, Nhà nước hình thức.

Clip Phiên họp thứ 45 của UBTVQH ngày 23.2.