Cán bộ, đảng viên ứng cử cấp ủy  phải công khai tài sản

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư khóa XI chiều 7.5.2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành T.Ư những người có một trong các khuyết điểm, như tham vọng quyền lực, xu nịnh, phe cánh, lợi ích nhóm, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực…” .

Là những lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, các nhà hoạt động xã hội, doanh nhân, nhà văn, nhà báo, thương binh, cựu chiến binh và các cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu, thay mặt cho 1.662 thương bệnh binh nặng TP. Hà Nội, chúng tôi thật sự vui mừng vì chủ trương này của đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCH T.Ư. Nhân đây chúng tôi xin gửi đến Tổng Bí thư và BCH Trung ương những suy nghĩ và đề nghị như sau:

Việc công khai tài sản còn nặng hình thức

Năm 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế kinh tế bao cấp, từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nước ta chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Từ đó đến nay, các kỳ đại hội của Đảng đều xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng mở rộng dân chủ, xây dựng chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Đặc biệt, Đảng đã đề ra nghị quyết về phòng, chống tham nhũng. Quốc hội đã thông qua Luật 
Phòng, chống tham nhũng năm 2005. Sau Đại hội Đảng lần thứ XI, T.Ư Đảng đã ban hành Nghị quyết lần thứ 4 khẳng định kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị, là vấn đề sống còn đối với chế độ. Tuy nhiên, đến nay tình hình tham nhũng, lãng phí tiêu cực vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Chúng tôi nhận thức rằng, một trong các biện pháp đặc biệt quan trọng và có hiệu quả để phòng, chống tham nhũng tiêu cực, để xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh là phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai việc kê khai đó đối với cán bộ, đảng viên có chức có quyền trong bộ máy nhà nước và trong các cơ quan tổ chức của Đảng. Tính đến nay, Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội thông qua 10 năm và sau Đại hội Đảng lần thứ XI, Quốc hội cũng đã sửa đổi bổ sung luật này, nhưng việc kê khai tài sản thu nhập và việc công khai kết quả kê khai vẫn chưa được tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, chưa làm kiên quyết, còn nặng hình thức nên không thu được kết quả thiết thực.

Trong khi toàn dân ta đang ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, trong lúc còn rất nhiều hộ dân thuộc diện nghèo khó đang cần giúp đỡ, đang cần rất nhiều những phòng học, giường bệnh, những cây cầu, con đường nối liền các thôn bản vùng cao, những tấm áo ấm cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa…, thì tài sản tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân vẫn đang bị những kẻ thoái hóa biến chất tham nhũng chiếm đoạt. Vì vậy, để tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố và nâng cao sức mạnh quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ và để xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh, thì dứt khoát phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, diệt trừ tham ô với những biện pháp kiên quyết.

Minh bạch tài sản, có sự giám sát

Nhận rõ yêu cầu cấp bách và quan trọng nói trên, chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước:

1. Yêu cầu các cán bộ đảng viên có chức có quyền, đặc biệt là những cán bộ cấp cao phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và tiến hành niêm yết công khai tại nơi cư trú và tại cơ quan làm việc để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát về sự kê khai đó. Những quan chức cao cấp của Nhà nước, của Đảng cần làm gương và đi tiên phong trong việc kê khai này.

2. Từ việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai kết quả kê khai, cần lập một kênh tiếp nhận thông tin giám sát, phản ánh của nhân dân, rồi tiến hành xác minh rõ ràng và công bố công khai cho nhân dân biết. Coi đây là một nguồn thông tin quan trọng để lựa chọn nhân sự bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Với mong muốn chân thành và trách nhiệm với đất nước, chúng tôi kính mong đồng chí Tổng Bí thư và BCH T.Ư xem xét những kiến nghị nói trên và có biện pháp cụ thể để thực hiện.

Bạn đọc có bài viết, ý kiến đóng góp cho chuyên đề "Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII" xin gửi cho Lao Động theo địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com.

Xin chân thành cảm ơn.