Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng là người nhận được nhiều phiếu yêu cầu trả lời chất vấn nhất trong 4 bộ trưởng. 
Về thứ tự Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ hợp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn từ ngày 15 – 17.11, ông Phúc cho biết: Sau đăng đàn trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương, là phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, sau đó tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ là người đăng đàn thứ 4.
Ông Phúc cũng nhấn mạnh: Hoạt động chất vấn lần này có điểm mới là ưu tiên ý kiến tranh luận. Các ĐBQH giơ biển tranh luận sẽ được mời nêu vấn đề để các thành viên Chính phủ phải làm rõ thêm, đảm bảo hoạt động chất vấn sôi nổi, đi “trúng” vấn đề mà đại biểu quan tâm. 
“Tôi cho rằng các phiên chất vấn lần này sẽ rất sôi nổi, dù đây mới là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV. Vừa rồi, qua thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội, các ý kiến của ĐBQH rất phong phú và trong đó có nhiều ý kiến phản biện rất sắc sảo”, ông Phúc nói. 
Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hoá, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hoá thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả,  hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc… Chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới cũng được Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm rõ.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường. Quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quản lý, khai thác tài nghiên, khoáng sản.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời về tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khoá 13. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp.
Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.
Thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng là vấn đề dành chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. 

 

Clip QH thảo luận ở hội trường.