Công việc Bộ sẽ ưu tiên triển khai sau khi có được sự ủng hộ bước đầu của Quốc hội là gì, thưa Bộ trưởng?
- Nghị quyết giao cho Chính phủ chỉ đạo triển khai dự án chứ không phải giao trực tiếp cho Bộ GTVT. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện chưa thể nói gì vì chưa có báo cáo khả thi. Đây mới chỉ là bước thể hiện sự quan tâm, “chào xã giao”, còn khả năng đầu tư là phải sau khi báo cáo khả thi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi mới có thể tính toán hiệu quả. 
Qua được bước này, theo ông, dự án sẽ được bố trí khoản kinh phí thế nào để làm báo cáo khả thi?

- Hiện tại, chúng tôi chưa xác định được việc này cần bao nhiêu tiền, vì còn phải báo cáo Chính phủ, lập đề cương, dự toán gói thầu trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức đấu thầu, chọn được nhà đầu tư… thì mới xác định được chi phí cần “rót”. Theo quy định của luật, việc làm báo cáo khả thi cũng phải thực hiện đấu thầu. Sau khi hoàn thiện báo cáo khả thi, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ, sau đó Chính phủ trình QH và nếu báo cáo được thông qua, chúng tôi mới tiếp tục tính đến các khâu triển khai, đấu thầu, chọn nhà đầu tư, chọn nhà thầu thi công… 

Nếu việc này thuận lợi thì có thể thông qua trong 1 kỳ họp, còn không thì như lần trình báo cáo tiền khả thi này cũng lại phải qua 2 kỳ họp. Như vậy, nhanh nhất cũng phải 2-3 năm cho việc chuẩn bị, sớm nhất, năm 2018 mới có thể triển khai thi công. Nhiệm vụ số một hiện nay sau khi QH thông qua chủ trương đầu tư dự án là chuẩn bị đấu thầu chọn nhà thầu xây dựng báo cáo khả thi.

Bộ trưởng nghĩ gì khi Quốc hội đồng tình với chủ trương đầu tư dự án với tỷ lệ đồng thuận cao?

- Tôi hết sức cảm ơn Quốc hội! Các ĐB đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước dự án quan trọng của quốc gia này. Về trách nhiệm của Bộ GTVT như Nghị quyết đã nêu, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ để lập các kế hoạch triển khai dự án, trước hết phải tổ chức đấu thầu để chọn được nhà thầu xây dựng báo cáo khả thi, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua, sau đó mới có thể triển khai dự án. 

Quan điểm của ông về việc quản lý hiệu quả nhất nguồn vốn dự án là gì? 

- Bộ GTVT phải thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ. Như tôi đã trình bày trước Quốc hội, Bộ GTVT rất cầu thị, mong muốn tiếp nhận được đông đảo ý kiến đóng góp của ĐBQH và cử tri cả nước đối với dự án này. Vừa qua, cử tri và nhân dân cả nước đã đóng góp rất nhiều cho quá trình chuẩn bị báo cáo tiền khả thi và thực tế từ những đóng góp này, chúng tôi đã tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo tiền khả thi và trình Quốc hội để thông qua chủ trương đầu tư dự án hôm nay. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng công khai, minh bạch để làm sao chống được thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.

Liên quan đến việc thu hồi 5000 ha đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở vùng quy hoạch dự án. Bộ GTVT sẽ giải quyết vấn đề tái định cư, ổn định cuộc sống, lo công ăn việc làm cho người bị thu hồi đất như thế nào?

- Đây là vấn đề rất lớn được các ĐBQH, cử tri cả nước quan tâm. Chính vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Đồng Nai xây dựng báo cáo hết sức chi tiết về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc này đến nay đã nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân vùng dự án và đề nghị Chính phủ triển khai sớm dự án này. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Nai để thực hiện tốt yêu cầu đã đặt ra trong Nghị quyết, làm công tác đền bù tái định cư để lo được tốt nhất cho đời sống, việc làm của người dân khi phải nhường đất cho dự án.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

[Clip] Chủ nhiệm UBKTQH Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo giải trình tiếp thu dự án sân bay Long Thành sáng 25.6: